Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:39 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Most of the willow in the wetland is dead (presumably killed) but some is regrowing.

Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:49 ΜΜ NZDT
Περσικάρια - Photo (c) jehaziel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamwinter

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:06 ΠΜ NZDT
Selliera radicans - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Selliera radicans, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamwinter

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:04 ΠΜ NZDT

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Bidens frondosa - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Bidens frondosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomatwai-ora

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:05 ΠΜ NZDT
Bidens frondosa - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Bidens frondosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hill_nathan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:30 ΠΜ NZDT
Typha orientalis - Photo (c) Jordi Tablada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jordi Tablada
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Typha orientalis, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

deborah2506

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:58 ΠΜ NZDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barnsnatureboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:17 ΜΜ NZDT
Plantago coronopus - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Plantago coronopus, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagreer

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:43 ΠΜ NZDT

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagreer

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:50 ΠΜ NZDT

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing amongst grasses

Polygonum aviculare - Photo (c) Priyantha Wijesinghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Priyantha Wijesinghe
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Σύνθετο Polygonum aviculare, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosiecollis

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:46 ΜΜ NZDT
Selliera radicans - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Selliera radicans, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:23 ΠΜ NZDT
Cotula coronopifolia - Photo (c) SABENCIA Guillermo César Ruiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Cotula coronopifolia, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:51 ΜΜ NZDT
Erythranthe guttata - Photo (c) Mark Crompton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Erythranthe guttata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barnsnatureboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:36 ΜΜ NZDT
Argentina anserinoides - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Argentina anserinoides, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:33 ΜΜ NZDT
Βίκος - Photo (c) Bruce B Missen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce B Missen
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:47 ΜΜ NZDT
Ranunculus sceleratus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Ranunculus sceleratus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:33 ΠΜ NZDT
Ranunculus sceleratus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Ranunculus sceleratus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:49 ΠΜ NZDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:26 ΜΜ NZDT
Ichneutica steropastis - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Ichneutica steropastis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:52 ΜΜ NZDT
Myosotis sylvatica - Photo (c) Patrick Hacker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patrick Hacker
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Myosotis sylvatica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος (Sambucus nigra)

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:33 ΠΜ NZDT
Σαμπούκος - Photo (c) Lioneska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lioneska
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Σαμπούκος (Sambucus nigra)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:43 ΜΜ NZDT
Arctium - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Γένος Arctium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:53 ΠΜ NZDT
Urtica perconfusa - Photo (c) Joe Potter Butler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Joe Potter Butler
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Urtica perconfusa, Ένα μέλος του Κνίδη (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:50 ΜΜ NZDT
Lolium arundinaceum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Lolium arundinaceum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Ranunculus sceleratus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Ranunculus sceleratus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:42 ΜΜ NZDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:24 ΜΜ NZDT
Μαύρος Κύκνος - Photo (c) Salvador Poot Villanueva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Salvador Poot Villanueva
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:39 ΜΜ NZDT
Ranunculus sceleratus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Ranunculus sceleratus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:19 ΜΜ NZDT
Ranunculus sceleratus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Ranunculus sceleratus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:31 ΜΜ NZDT
Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη jasonbutt: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 379