Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lutfillahk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020
Limnonectes microdiscus - Photo (c) Huda Wiradarma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Huda Wiradarma
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Limnonectes microdiscus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajar_kaprawi

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 09:43 ΠΜ WIB
Draco volans - Photo (c) Wich'yanan L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wich'yanan L
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Draco volans, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

shabjrin

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 06:59 ΠΜ WIB

Τόπος

Danau LSI IPB (Google, OSM)
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajar_kaprawi

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 10:08 ΠΜ WIB
Hylarana erythraea - Photo (c) aswad andriyanto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aswad andriyanto
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Hylarana erythraea, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajar_kaprawi

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 10:36 ΠΜ WIB
Eutropis multifasciata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Eutropis multifasciata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakapramunandya

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020
Varanus salvator - Photo (c) zuppi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Varanus salvator, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakapramunandya

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020
Varanus salvator - Photo (c) zuppi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Varanus salvator, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aozurea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 10:10 ΜΜ WIB
Dendrelaphis formosus - Photo (c) Farits Alhadi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Farits Alhadi
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Dendrelaphis formosus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aozurea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 10:03 ΜΜ WIB
Ahaetulla prasina - Photo (c) aswad andriyanto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aswad andriyanto
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Ahaetulla prasina, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aozurea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 09:55 ΜΜ WIB
Polypedates leucomystax - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Polypedates leucomystax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatahabib92

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 07:43 ΜΜ WIB
Ahaetulla prasina - Photo (c) aswad andriyanto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aswad andriyanto
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Ahaetulla prasina, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ansraihan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 08:51 ΜΜ WIB

Περιγραφή

fase berudu akhir

Polypedates leucomystax - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Polypedates leucomystax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amtony_ariff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 08:15 ΜΜ WIB

Τόπος

IPB Dramaga (Google, OSM)
Bungarus fasciatus - Photo (c) Colin Chiu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Chiu
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Bungarus fasciatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajar_kaprawi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 09:15 ΜΜ WIB
Polypedates leucomystax - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Polypedates leucomystax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajar_kaprawi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 09:42 ΜΜ WIB
Microhyla achatina - Photo (c) Ganjar Cahyadi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ganjar Cahyadi
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Microhyla achatina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farits_alhadi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 09:33 ΜΜ WIB
Microhyla achatina - Photo (c) Ganjar Cahyadi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ganjar Cahyadi
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Microhyla achatina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajar_kaprawi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 08:50 ΜΜ WIB
Dendrelaphis subocularis - Photo (c) Thomas Calame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Dendrelaphis subocularis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farits_alhadi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 07:54 ΜΜ WIB
Ahaetulla prasina - Photo (c) aswad andriyanto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aswad andriyanto
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Ahaetulla prasina, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farits_alhadi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 08:05 ΜΜ WIB
Dendrelaphis pictus - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Dendrelaphis pictus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajar_kaprawi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 05:47 ΜΜ WIB
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajar_kaprawi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 04:35 ΜΜ WIB
Hemidactylus frenatus - Photo (c) Arturo Macias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Macias
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Hemidactylus frenatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farits_alhadi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 04:39 ΜΜ WIB
Hemidactylus platyurus - Photo (c) Flaxington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Flaxington
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Hemidactylus platyurus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajar_kaprawi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 04:46 ΜΜ WIB
Hemidactylus frenatus - Photo (c) Arturo Macias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Macias
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Hemidactylus frenatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farits_alhadi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 09:14 ΜΜ WIB
Xenodermus javanicus - Photo (c) gerraldkevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gerraldkevin
Η ταυτότητα του χρήστη jarianpermana: Xenodermus javanicus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 24