Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taniahomayoun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:19 ΜΜ CST
Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romeyswanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 09:58 ΠΜ CDT
Viburnum rufidulum - Photo (c) J.E. Korthals, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J.E. Korthals
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Viburnum rufidulum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connor22

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2015 12:19 ΠΜ CDT
Agkistrodon - Photo (c) Kirk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kirk
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Γένος Agkistrodon, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connor22

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2016 08:20 ΜΜ CST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Agkistrodon - Photo (c) Kirk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kirk
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Γένος Agkistrodon, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessintx

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 10:00 ΜΜ CDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Acris blanchardi - Photo (c) Andy Kraemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Acris blanchardi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 7, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewrdavis

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 04:18 ΜΜ -05

Περιγραφή

dead; not collected

Rhinella horribilis - Photo (c) Sam W. Heads, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sam W. Heads
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Rhinella horribilis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

coryhoran

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Περιγραφή

Photo captured near the headwaters of the Russell Fork of the San Gabriel River. The Russell Fork is an ephemeral stream that begins in Burnet Co, Texas.

Καναδική Βίδρα - Photo (c) Keith Dvorsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Keith Dvorsky
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

ambermay1974

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:55 ΜΜ CST
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελάφι (Οικογένεια Cervidae)

Παρατηρητής

lilpangolin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:31 ΜΜ CST

Περιγραφή

Possible Deer scat

Ελάφι - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Penney
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Ελάφι (Οικογένεια Cervidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελάφι (Οικογένεια Cervidae)

Παρατηρητής

lilpangolin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:31 ΜΜ CST

Περιγραφή

Possible Deer scat

Ελάφι - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Penney
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Ελάφι (Οικογένεια Cervidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taniahomayoun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:21 ΜΜ CST
Muhlenbergia lindheimeri - Photo (c) Jed Morrison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jed Morrison
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Muhlenbergia lindheimeri, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpelde

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:27 ΜΜ CST
Ilex decidua - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Ilex decidua, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taniahomayoun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:19 ΜΜ CST
Andropogon glomeratus - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taniahomayoun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:09 ΜΜ CST
Schizachyrium scoparium - Photo (c) Ves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ves
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Schizachyrium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taniahomayoun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:08 ΜΜ CST
Panicum virgatum - Photo (c) Seth Hendriks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Hendriks
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Panicum virgatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taniahomayoun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:08 ΜΜ CST
Panicum virgatum - Photo (c) Seth Hendriks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Hendriks
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Panicum virgatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambermay1974

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:31 ΜΜ CST
Lonicera japonica - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambermay1974

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 01:28 ΜΜ CST
Berberis trifoliolata - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Berberis trifoliolata, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015 12:22 ΜΜ CDT
Aspidoscelis inornatus - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Aspidoscelis inornatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 06:43 ΜΜ MDT
Thamnophis elegans vagrans - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Thamnophis elegans ssp. vagrans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradyjross

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2016 04:22 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Whip snake of some kind

Masticophis taeniatus girardi - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Masticophis taeniatus ssp. girardi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleensgardner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015
Nerodia erythrogaster - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpiechota

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2017 06:37 ΜΜ CST
Centruroides vittatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Centruroides vittatus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 6, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Νυχτονόμος (Tadarida brasiliensis)

Παρατηρητής

danielpuckett

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2015 06:23 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Baby Mexican Free Tailed Bat that was clinging to the rock face outside of the man-made bat cave on Bamberger Ranch.

Μεξικάνικος Νυχτονόμος - Photo (c) JABZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JABZ
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Μεξικάνικος Νυχτονόμος (Tadarida brasiliensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 6, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpiechota

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2017 11:00 ΠΜ CDT
Latrodectus mactans - Photo (c) Kevin Wiener, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Wiener
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Latrodectus mactans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 6, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connor22

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017
Plethodon albagula - Photo (c) Dave Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Plethodon albagula, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connor22

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017
Eurycea tonkawae - Photo (c) scottwahlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by scottwahlberg
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Eurycea tonkawae, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekholmes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 03:32 ΜΜ EST
Nerodia sipedon - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Nerodia sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2017 12:21 ΜΜ CDT
Pantherophis emoryi - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Pantherophis emoryi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2017 01:24 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On private ranch within error circle

Arizona elegans - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη jaredholmes: Arizona elegans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 86