Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haeggman

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 07:03 PM +03
Asarum europaeum - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Asarum europaeum, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirkku

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Trichius fasciatus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Trichius fasciatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirkku

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 06:28 PM +03
Forficula auricularia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Forficula auricularia, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirkku

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Dolycoris baccarum - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Dolycoris baccarum, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haapaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:12 AM +03
Vaccinium uliginosum - Photo (c) Nikita Tiunov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Vaccinium uliginosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη Picea abies

Παρατηρητής

haapaul

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 03:56 PM +03
Ερυθρελάτη - Photo (c) dimashpagin2006, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haapaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:11 PM +03
Galium verum - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Galium verum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksi18

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:15 AM EEST
Populus tremula - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Populus tremula, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violamirabilis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:20 AM +03
Fomitopsis pinicola - Photo (c) SARTORI LUIGINO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Fomitopsis pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikko_rauhala

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 05:16 PM +03

Τόπος

Helsinki (Google, OSM)
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ian Evernden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ansans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:03 AM +03
Solanum dulcamara - Photo (c) Sander Bos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος Bombus terrestris

Παρατηρητής

makekake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:40 AM EEST
Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haapaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:52 AM +03
Tripleurospermum inodorum - Photo (c) Radio  Tonreg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Tripleurospermum inodorum, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης Luscinia svecica

Παρατηρητής

kalevihiironniemi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:15 AM +03

Περιγραφή

Krakanpelto

Γαλαζολαίμης - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvi_elina_eskelinen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:45 AM UTC
Calocera viscosa - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Calocera viscosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bente2

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 09:18 PM SAST

Τόπος

Fusa (Google, OSM)
Phosphuga atrata - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Phosphuga atrata, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanna71

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Bogdan Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο Oryctolagus cuniculus

Παρατηρητής

deenatucker

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:06 PM EEST
Αγριοκούνελο - Photo (c) Alex J., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piarapp

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:35 PM EEST
Vespertilionidae - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Οικογένεια Vespertilionidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρικοποντικός Apodemus flavicollis

Παρατηρητής

kaitaaho

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 07:00 PM EEST
Κρικοποντικός - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Κρικοποντικός (Apodemus flavicollis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι Odocoileus virginianus

Παρατηρητής

sirsisu

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 06:01 PM +03

Τόπος

Kirkkonummi (Google, OSM)
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) moviecoco568, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:18 PM EEST
Calocera furcata - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Calocera furcata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeva36

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:24 AM EEST

Τόπος

03790 Vihti, Suomi (Google, OSM)
Peltigera - Photo (c) Dwayne Sabine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Γένος Peltigera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanna71

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Julidae - Photo (c) sarah faulwetter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Οικογένεια Julidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuula38

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Maianthemum bifolium, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης Vipera berus

Παρατηρητής

juhamaa2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 08:17 PM EEST

Τόπος

02780 Espoo, Suomi (Google, OSM)
Αστρίτης - Photo (c) martind, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Αστρίτης (Vipera berus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dipterajere

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:40 PM EEST

Περιγραφή

Silk funnel around nest hole

Ageleninae - Photo (c) ZwierzyniecWQE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Υποοικογένεια Ageleninae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itmo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Uusimaa, FI-ES, FI (Google, OSM)
Agelenidae - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoliy Ozernoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Οικογένεια Agelenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dipterajere

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 07:48 AM EEST
Agelena labyrinthica - Photo (c) EBIOPT, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Agelena labyrinthica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulg99

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:52 PM EEST
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janijarvi: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7147