Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bionerds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Tulista pumila - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Tulista pumila, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 05:49 ΜΜ AEDT
Crocosmia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Γένος Crocosmia, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)

Παρατηρητής

pfncvd

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 02:16 ΜΜ AEST
Chasmanthe - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Γένος Chasmanthe, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)

Παρατηρητής

montyrod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 01:28 ΜΜ AEST
Chasmanthe floribunda - Photo (c) lilredhen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilredhen
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Chasmanthe floribunda, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)

Παρατηρητής

bill_macrantha

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:12 ΠΜ AEST
Chasmanthe floribunda - Photo (c) lilredhen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilredhen
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Chasmanthe floribunda, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deethy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 03:25 ΜΜ AEST
Chasmanthe floribunda - Photo (c) lilredhen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilredhen
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Chasmanthe floribunda, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)

Παρατηρητής

asspirate

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 08:39 ΠΜ AWST
Chasmanthe - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Γένος Chasmanthe, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)

Παρατηρητής

alicia242

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 04:36 ΜΜ AEST
Chasmanthe floribunda - Photo (c) lilredhen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilredhen
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Chasmanthe floribunda, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 03:29 ΜΜ AWST
Chasmanthe floribunda - Photo (c) lilredhen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilredhen
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Chasmanthe floribunda, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kezzza4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 01:55 ΜΜ AWST
Chasmanthe - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Γένος Chasmanthe, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)

Παρατηρητής

ruby_kaiser

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 10:53 ΠΜ PDT
Crocosmia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Γένος Crocosmia, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiadd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:22 ΜΜ +11

Περιγραφή

I identified this plant as belonging to the family Ericaceae as each flower has connate petals that form the distinctive bell-shaped corolla that many plants in this family have.

This plant was identified as being of the Epacris genus as the anthers were quite distinctive and attached to the middle of the filament (PlantNET (The NSW Plant Information Network System). Royal Botanic Gardens and Domain Trust, Sydney. https://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au).

This plant is the species Epacris impressa as the flowers are pendent, hanging low and looking downward (PlantNET).

This plant observation was quite interesting as there were a few of the same species close together but separated by other plants, weeds and foliage. Their leaves were indistinct amongst the greenery, but the flowers were quite bright and obvious. There were only a few flowers on each plant.

Watsonia aletroides - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Watsonia aletroides, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynbosfae

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:18 ΜΜ SAST
Haemanthus coccineus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haemanthus coccineus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerdeysel

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 02:00 ΜΜ SAST
Gladiolus carinatus - Photo (c) Claire Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Gladiolus carinatus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerdeysel

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 01:43 ΜΜ SAST
Conicosia pugioniformis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Conicosia pugioniformis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerdeysel

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Pelargonium triste - Photo (c) Janine Schoombie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janine Schoombie
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Pelargonium triste, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerdeysel

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 01:50 ΜΜ SAST
Lampranthus explanatus - Photo (c) Jacobus Retief, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacobus Retief
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Lampranthus explanatus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerdeysel

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 01:57 ΜΜ SAST
Melasphaerula graminea - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Melasphaerula graminea, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

wernerdeysel

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 02:03 ΜΜ SAST
Pelargonium gibbosum - Photo (c) Ella Joyce Buckley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ella Joyce Buckley
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Pelargonium gibbosum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaneifler

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2013

Τόπος

Witkop 27.08.13 (Google, OSM)

Περιγραφή

Cyphia


Cyphia volubilis - Photo (c) David Eedes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Eedes
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Cyphia volubilis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaneifler

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2012

Τόπος

Kleindam_22.08.13 (Google, OSM)

Περιγραφή

Cyphia


Cyphia volubilis - Photo (c) David Eedes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Eedes
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Cyphia volubilis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlstrydom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2013

Περιγραφή

Butterfly


Ετικέτες

Acraeini - Photo (c) 24 Valk se Nes Featherbrooke Estate, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 24 Valk se Nes Featherbrooke Estate
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Φυλή Acraeini, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddkirkel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2013

Τόπος

9, Church St (Google, OSM)

Περιγραφή

Aloe verdoorniae with kalanchoe paniculata (2)


Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2023
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddkirkel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2006

Τόπος

R560, Krugersdorp (Google, OSM)

Περιγραφή

Aloe greatheadii var davyana on pelindaba habitat hekpoort


Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλόη (Γένος Aloe)

Παρατηρητής

georgfritz

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2013

Τόπος

R36, Lydenburg (Google, OSM)

Περιγραφή

Aloe longibracteata


Ετικέτες

Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2012

Περιγραφή

Aloe davyana


Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddkirkel

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2011

Περιγραφή

Asphodelaceae


Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglaseustonbrown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2012

Περιγραφή

173


Rhabdomys bechuanae - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Rhabdomys bechuanae, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexdreyer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2011

Περιγραφή

Four-striped grass mouse


Rhabdomys bechuanae - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Rhabdomys bechuanae, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2015

Περιγραφή

Window plant


Anysberg Nature Reserve. About 20mm diameter

Ετικέτες

Bulbine mesembryanthoides mesembryanthoides - Photo (c) Nicola van Berkel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Bulbine mesembryanthoides ssp. mesembryanthoides, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 4267