Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boerseun86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 04:04 PM SAST
Arctotheca prostrata - Photo (c) Josef Stulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josef Stulz
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Arctotheca prostrata, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2012

Περιγραφή

Euphorbia mauritanica dt


Much-branched shrub to 2 m; stems terete, 3--6 mm diam., bright green. Leaves sessile, 8--15 2--5 mm, lanceolate, deciduous. Cyathia usually in terminal cymes with subsessile male surrounded by 5--7 bisexual cyathia, 7--15 mm diam., glands entire, yellow. Unsure of the var.

Ετικέτες

Euphorbia mauritanica - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Euphorbia mauritanica, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinponder2505

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Haworthiopsis venosa - Photo (c) Elton Le Roux, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elton Le Roux
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthiopsis venosa, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klauswehrlin

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 03:39 PM SAST

Περιγραφή

2022 05 28 Zigzag
Haworthia mirabilis (Window Haworthia)
http://redlist.sanbi.org/genus.php?genus=2215

Haworthia mirabilis triebneriana - Photo (c) Jannie Groenewald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jannie Groenewald
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia mirabilis var. triebneriana, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Haworthia mirabilis triebneriana - Photo (c) Jannie Groenewald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jannie Groenewald
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia mirabilis var. triebneriana, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Haworthia maraisii meiringii - Photo (c) James Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia maraisii var. meiringii, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Haworthia maraisii - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia maraisii, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip411

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Haworthia mirabilis sublineata - Photo (c) Peter Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia mirabilis var. sublineata, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Ετικέτες

Haworthia turgida - Photo (c) Christiaan Viljoen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christiaan Viljoen
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia turgida, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Ετικέτες

Haworthia maraisii - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia maraisii, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 01:12 PM SAST
Haworthia mirabilis triebneriana - Photo (c) Jannie Groenewald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jannie Groenewald
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia mirabilis var. triebneriana, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 12:18 PM SAST
Haworthia turgida longibracteata - Photo (c) mikecameron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mikecameron
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia turgida var. longibracteata, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Steep southwest facing slope. Winter has been dry to date.

Ετικέτες

Haworthia maraisii - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia maraisii, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Haworthia retusa - Photo (c) Alan Horstmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Horstmann
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia retusa, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan-hendrik

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:23 PM SAST
Haworthia mutica - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Haworthia mutica, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύγαλα (Γένος Polygala)

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 11:54 AM SAST
Πολύγαλα - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύγαλα (Γένος Polygala)

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 11:54 AM SAST
Πολύγαλα - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 12:06 PM SAST
Hyobanche sanguinea - Photo (c) Marienne de Villiers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marienne de Villiers
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Hyobanche sanguinea, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 12:20 PM SAST
Trichodiadema occidentale - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Trichodiadema occidentale, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 12:20 PM SAST
Moraea debilis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Moraea debilis, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 12:23 PM SAST
Euphorbia tuberosa - Photo (c) Donovan Kirkwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donovan Kirkwood
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Euphorbia tuberosa, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 12:24 PM SAST
Curio archeri - Photo (c) kevin koen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by kevin koen
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Curio archeri, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 12:53 PM SAST
Lapeirousia pyramidalis - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Lapeirousia pyramidalis, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 02:03 PM SAST
Oxalis zeekoevleyensis - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Oxalis zeekoevleyensis, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 08:13 AM SAST
Ferraria variabilis - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Ferraria variabilis, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 10:43 AM SAST
Satyrium erectum - Photo (c) Marco Plebani, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Plebani
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Satyrium erectum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 02:14 PM SAST

Ετικέτες

Freesia caryophyllacea - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Freesia caryophyllacea, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 03:22 PM SAST

Ετικέτες

Aspalathus alpestris - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Aspalathus alpestris, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 03:17 PM SAST

Ετικέτες

Solanum linnaeanum - Photo (c) Oretta Muzzi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oretta Muzzi
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Solanum linnaeanum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 03:07 PM SAST

Ετικέτες

Falkia repens - Photo (c) naturesvalleytrust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturesvalleytrust
Η ταυτότητα του χρήστη jangroen: Falkia repens, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4145