Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

maria_tomsk

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 01:04 PM +07
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

moonphasewitch

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 04:11 PM CEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

ksenia14

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 04:01 PM PKT
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

npavlova

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018 03:04 PM MSK
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

danebury216

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019 03:38 PM UTC
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alankwok

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2013

Τόπος

香港沙田 (Google, OSM)
Pica serica - Photo (c) Mikhail Nevsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mikhail Nevsky
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Pica serica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

danebury216

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 02:09 PM UTC
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

danebury216

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 02:10 PM UTC
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

danebury216

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 02:05 PM UTC
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

bespalov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 12:00 PM MSK
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

reddad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 08:46 AM CET

Περιγραφή

8:46 AM: Pic 1.
9:40 AM: Pic 2.
3:14 PM: Pic 3.

Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 11:52 AM +07

Περιγραφή

В большом количестве вокруг городской свалки, по южной стороне, заросшей клёнами, держится не менее 2 сотен птиц, в месте скопления ворон и галок - одиночные

Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

reddad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 08:18 AM CET

Περιγραφή

8:18 AM: Pics 1, 2.
9:34 AM: Pic 3.
10:43 AM: Pic 4, together with Blackbird.
12:19 PM: Pics 5, 6: together with Collared Dove.
12:28 PM: Pic 7.
3:16 PM: Pic 8.

Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

sofya_priezzhih

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 03:00 AM +06
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

reddad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 09:21 AM CET

Περιγραφή

9:21 AM: Pics 1...3.
10:09 AM: Pic 4.
10:54 AM: Pic 5.

Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

reddad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 09:50 AM CET

Περιγραφή

Together with Mistle Thrush.

Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

murielle3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 04:01 PM CET
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

murielle3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 01:09 PM CET
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

murielle3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 01:27 PM CET
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuillermoz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Photo (c) toppieronnie77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by toppieronnie77
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica_peruzzo

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2017 10:40 AM CET
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Photo (c) toppieronnie77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by toppieronnie77
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reddad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 11:59 AM CET

Περιγραφή

And another special guest!

Πράσινος Δρυοκολάπτης - Photo (c) toppieronnie77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by toppieronnie77
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

noyablokov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 04:45 PM WIB
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

noyablokov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 12:53 PM WIB
Χιονόπαπια - Photo (c) Антон Виноградов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Антон Виноградов
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

noyablokov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2019 08:50 AM WIB
Βουβόκυκνος - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

reosarevok

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 09:57 AM EET
Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

ru_dark_ph

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 01:00 AM MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

maria_tomsk

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 04:36 PM +07
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

maria_tomsk

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 09:59 AM +07
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

maria_tomsk

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 09:56 AM +07
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη janems: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 568