Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florean

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 06:21 PM SAST
Equisetum - Photo (c) Irina Mitjushina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irina Mitjushina
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2015 03:30 PM CEST

Περιγραφή

Drinking water after a good field work under the Mediterranean sun...

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρίταμο (Crithmum maritimum)

Παρατηρητής

louisclouet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 03:51 PM SAST
Κρίταμο - Photo (c) Thomas Wrbka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Wrbka
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Κρίταμο (Crithmum maritimum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisclouet

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 10:27 AM CEST
Echinophora spinosa - Photo (c) robertocatania95, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Echinophora spinosa, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisclouet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 05:46 PM SAST
Elaeagnus angustifolia - Photo (c) tejnarayan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Elaeagnus angustifolia, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisclouet

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 10:02 AM CEST
Limonium narbonense - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefano Doglio
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Limonium narbonense, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλκόλμια Η Παράκτια (Malcolmia littorea)

Παρατηρητής

louisclouet

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 10:21 AM CEST
Μαλκόλμια Η Παράκτια - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Μαλκόλμια Η Παράκτια (Malcolmia littorea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

marine_trillat

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 03:31 PM SAST
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) Duarte Frade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Duarte Frade
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist16000

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 04:23 PM HST
Euphorbia peplis - Photo (c) Andrea Capuano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Capuano
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Euphorbia peplis, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raela

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 06:58 PM SAST
Euphorbia peplis - Photo (c) Andrea Capuano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Capuano
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Euphorbia peplis, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκινάρα (Cynara cardunculus)

Παρατηρητής

miekewil

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 11:46 AM SAST
Αγκινάρα - Photo (c) Darin J McGuire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Darin J McGuire
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Αγκινάρα (Cynara cardunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume_papuga

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 01:43 PM CEST
Bupleurum semicompositum - Photo (c) Hinko Talsma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hinko Talsma
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Bupleurum semicompositum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudialai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 04:05 PM CET
Cistus albidus - Photo (c) Xavier Ma Ma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Ma Ma
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Cistus albidus, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Παρατηρητής

lefebvremax

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020
Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucia-v

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020
Celtis australis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Celtis australis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οφρύς Η Κίτρινη (Ophrys lutea)

Παρατηρητής

lucia-v

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 05:48 PM SAST
Οφρύς Η Κίτρινη - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Οφρύς Η Κίτρινη (Ophrys lutea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucia-v

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019

Τόπος

Tabernas (Google, OSM)
Limonium insigne - Photo (c) lucia-v, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jan_perret: Limonium insigne, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17