Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenbarney

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 12:55 PM EDT
Tabanus atratus - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Tabanus atratus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:31 PM CDT

Περιγραφή

specimen for ANSP 22:31

Ετικέτες

Tabanus lineola - Photo (c) Eric Wood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Wood
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Tabanus lineola, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Παρατηρητής

terrapinjoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:36 PM MDT

Περιγραφή

No idea.

Χιονάδα - Photo (c) Vyacheslav Luzanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vyacheslav Luzanov
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Χιονάδα (Eremophila alpestris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrapinjoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 12:24 PM MDT
Picoides dorsalis - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Picoides dorsalis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrapinjoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:09 AM MDT
Myadestes townsendi - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Myadestes townsendi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrapinjoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:27 AM MDT
Sialia currucoides - Photo (c) Dave Suszcynsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Suszcynsky
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Sialia currucoides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrapinjoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 06:57 AM MDT
Pheucticus melanocephalus melanocephalus - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Pheucticus melanocephalus ssp. melanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmeunier

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 08:46 AM CDT
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmeunier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:56 PM UTC
Heliconius charithonia - Photo (c) Diego Delso
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Heliconius charithonia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmeunier

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 08:31 PM CDT
Asterocampa celtis - Photo (c) William Mat Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Mat Brown
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Asterocampa celtis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmeunier

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:19 AM CDT
Hyla squirella - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Hyla squirella, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvanbergen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)
Terrapene carolina - Photo (c) Tony Gerard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tony Gerard
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Terrapene carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvanbergen

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 05:33 PM CST
Lonicera sempervirens - Photo (c) Laura Kimberly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Kimberly
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Lonicera sempervirens, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvanbergen

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 10:53 AM CST
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Keith Dvorsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Keith Dvorsky
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hr_dragonfly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:41 AM CDT

Ετικέτες

Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 03:30 PM CDT

Ετικέτες

Lithobates sphenocephalus - Photo (c) jackandshirley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jackandshirley
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Lithobates sphenocephalus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ospr3y

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 06:32 PM EDT

Περιγραφή

Abdomen rounded without cerci exposed, acrostichal setae present, abdominal terga with incomplete or narrow bands, final abdominal segments covered with pale scales (I think?). I could be convinced otherwise.

Culiseta melanura - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by conabio_bancodeimagenes
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Culiseta melanura, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrapinjoe

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 10:00 AM CDT
Archilochus colubris - Photo (c) fiddleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fiddleman
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoiseaux

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 01:19 PM CDT
Calycopis cecrops - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Calycopis cecrops, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2015
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 03:22 PM CDT

Περιγραφή

carapace ca. 10-12 inches

Ετικέτες

Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 02:59 PM CDT

Περιγραφή

"large" -- 3+ cm

Ετικέτες

Laphria macquarti - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Isley
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Laphria macquarti, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrapinjoe

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2009 09:53 PM CDT
Cebus imitator - Photo (c) samjengland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by samjengland
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Cebus imitator, Ένα μέλος του Πρωτεύοντ (Τάξη Primates)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 10:30 PM EDT
Norape cretata - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Norape cretata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 07:49 AM CDT
Aedes tormentor - Photo (c) Liam Wolff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam Wolff
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Aedes tormentor, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinscioli

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017
Culex salinarius - Photo (c) Liam Wolff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam Wolff
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Culex salinarius, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2017 11:06 AM CST
Culiseta inornata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Culiseta inornata, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberenergy

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 07:41 AM CDT
Aedini - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Φυλή Aedini, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifeagogo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 08:13 PM CDT
Psorophora columbiae - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη jameswbeck: Psorophora columbiae, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 322