Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisdelacampagne

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 11:10 ΜΜ EDT
Melanolophia signataria - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Melanolophia signataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisdelacampagne

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:51 ΜΜ EDT
Anavitrinella pampinaria - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Anavitrinella pampinaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisdelacampagne

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:58 ΜΜ EDT
Scopula inductata - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Scopula inductata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisdelacampagne

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:01 ΜΜ EDT
Anavitrinella pampinaria - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Anavitrinella pampinaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 11:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

At UV light.

Iridopsis vellivolata - Photo (c) judywelna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by judywelna
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Iridopsis vellivolata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

LepiLED light trap in dry jack pine - common juniper forest. Tentative ID.

Iridopsis vellivolata - Photo (c) judywelna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by judywelna
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Iridopsis vellivolata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 11:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

At UV light.

Iridopsis vellivolata - Photo (c) judywelna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by judywelna
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Iridopsis vellivolata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 01:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At UV light.

Iridopsis vellivolata - Photo (c) judywelna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by judywelna
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Iridopsis vellivolata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 01:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At UV light

Iridopsis vellivolata - Photo (c) judywelna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by judywelna
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Iridopsis vellivolata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 04:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At UV light.

Iridopsis vellivolata - Photo (c) judywelna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by judywelna
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Iridopsis vellivolata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One in LepiLED light trap.

Protoboarmia porcelaria - Photo (c) Susan Doss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Doss
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Protoboarmia porcelaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 06:08 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One at LepiLED light.

Iridopsis ephyraria - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Iridopsis ephyraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

At light. Tentative ID.

Anavitrinella pampinaria - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Anavitrinella pampinaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 12:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One at UV light.

Phigalia titea - Photo (c) judywelna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by judywelna
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Phigalia titea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 05:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At light.

Ectropis crepuscularia - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Ectropis crepuscularia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosreil

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 05:20 ΜΜ EDT
Chytolita morbidalis - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Chytolita morbidalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjdarr

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:07 ΠΜ EDT
Acleris - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Γένος Acleris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randomrabbit

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Protoboarmia porcelaria - Photo (c) Susan Doss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Doss
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Protoboarmia porcelaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkfm9

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 11:15 ΜΜ EDT
Noctuidae - Photo (c) Chris Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Cook
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Οικογένεια Noctuidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkfm9

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:08 ΜΜ EDT
Chrysendeton medicinalis - Photo (c) Diane P. Brooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Diane P. Brooks
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Chrysendeton medicinalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosreil

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 12:13 ΜΜ EDT
Iridopsis defectaria - Photo (c) Raymond Little, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raymond Little
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Iridopsis defectaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizoform

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 03:27 ΜΜ EDT
Probole amicaria - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Probole amicaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyo

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 10:13 ΜΜ EDT
Euchlaena amoenaria - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Euchlaena amoenaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 09:12 ΜΜ EDT
Melanolophia - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Γένος Melanolophia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 10:04 ΜΜ EDT
Besma quercivoraria - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Besma quercivoraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosreil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 09:29 ΜΜ EST
Phigalia strigataria - Photo (c) Beth Duncan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beth Duncan
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Phigalia strigataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosreil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 09:32 ΜΜ EST
Cerastis tenebrifera - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Cerastis tenebrifera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizoform

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 09:45 ΜΜ EDT
Ectropis crepuscularia - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Ectropis crepuscularia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizoform

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 01:28 ΜΜ EDT
Epimecis hortaria - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Epimecis hortaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizoform

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 01:30 ΜΜ EDT
Eutrapela clemataria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη jamesreilly: Eutrapela clemataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 178