Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)

Παρατηρητής

sydneybirding

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023

Περιγραφή

All specimens uploaded tonight were on the path between the junction of Neville St and Oatley Pde, through Myra Place and along the Como Bridge walk and on the Como Bridge. I would give more precise locations for each individual observation but the interface is quite tedious.

Heterocladosoma bifalcatum - Photo (c) John Bromilow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Bromilow
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Heterocladosoma bifalcatum, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewithsage

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 05:28 ΜΜ AEDT
Papilio anactus - Photo (c) Ian D B Moodie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian D B Moodie
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Papilio anactus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminthevegan

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:14 ΜΜ AEDT
Elaeocarpus - Photo (c) Klaus Bohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Bohn
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Γένος Elaeocarpus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminthevegan

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 01:21 ΜΜ AEDT
Spathodea - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Γένος Spathodea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminthevegan

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:07 ΜΜ AEDT
Araneomorphae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminthevegan

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:08 ΜΜ AEDT
Lagerstroemia - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Γένος Lagerstroemia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 10:48 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Tiny things in my compost bin.

Polyxenida - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Τάξη Polyxenida, Ένα μέλος του Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 03:08 ΜΜ AEST
Κυανοβακτήρια - Photo (c) Specious Reasons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 11:03 ΠΜ AEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 11:17 ΠΜ AEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 01:09 ΜΜ AEST
Parmeliaceae - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Οικογένεια Parmeliaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:09 ΜΜ AEST
Nymphaea - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Γένος Nymphaea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 11:15 ΠΜ AEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 11:18 ΠΜ AEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:42 ΠΜ AEST
Triboniophorus graeffei - Photo (c) David Lochlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Triboniophorus graeffei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:54 ΠΜ AEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 10:44 ΠΜ AEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:24 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Edges of leaves are quite smooth so perhaps not N. gigantea.

Nymphaea - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Γένος Nymphaea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:25 ΠΜ AEST
Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 09:12 ΠΜ AEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 04:59 ΜΜ AEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 12:56 ΜΜ AEST
Πτερυγωτά - Photo (c) Jane Orgee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jane Orgee
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:04 ΜΜ AEST
Tenebrionoidea - Photo (c) ksandsman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ksandsman
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Υπεροικογένεια Tenebrionoidea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:00 ΜΜ AEST
Tenebrionoidea - Photo (c) ksandsman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ksandsman
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Υπεροικογένεια Tenebrionoidea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 09:52 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Lichen

Pezizomycotina - Photo (c) Lauren Ré, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lauren Ré
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Υποσυνομοταξία Pezizomycotina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 01:01 ΜΜ AEST
Πτερυγωτά - Photo (c) Jane Orgee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jane Orgee
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 07:05 ΜΜ AEST
Osmylops - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Γένος Osmylops, Ένα μέλος του Μυρμηλεοντοειδή (Υπεροικογένεια Myrmeleontoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 03:09 ΜΜ AEST
Monophlebulus - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Γένος Monophlebulus, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 04:29 ΜΜ AEST
Erysiphaceae - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Οικογένεια Erysiphaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 03:29 ΜΜ AEST
Αυχενόρρυγχα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη jameskdouch: Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 22297