Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 11:15 AM SAST

Ετικέτες

Lampranthus peacockiae - Photo (c) Corrie du Toit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corrie du Toit
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Lampranthus peacockiae, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 11:15 AM SAST

Ετικέτες

Lampranthus peacockiae - Photo (c) Corrie du Toit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corrie du Toit
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Lampranthus peacockiae, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 09:21 AM SAST
Lampranthus glaucoides - Photo (c) Jacques van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jacques van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Lampranthus glaucoides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver_c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:30 PM SAST
Lampranthus leptaleon - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Lampranthus leptaleon, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 01:28 PM SAST
Crassula expansa filicaulis - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Crassula expansa ssp. filicaulis, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielf4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 04:50 PM SAST
Delosperma guthriei - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Delosperma guthriei, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuhall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 02:26 PM SAST
Lampranthus debilis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Lampranthus debilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:47 PM SAST
Ruschia - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Γένος Ruschia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:46 PM SAST
Ruschia - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Γένος Ruschia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:01 PM SAST

Περιγραφή

Ruschia sp.?

Ruschia - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Γένος Ruschia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 09:13 AM SAST
Ruschia caroli - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Ruschia caroli, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:45 AM SAST
Lampranthus - Photo (c) Andrew massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Γένος Lampranthus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 11:35 AM SAST
Drosanthemum lavisii - Photo (c) Evan Eifler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evan Eifler
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Drosanthemum lavisii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkamen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:20 PM EET

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Haworthia arachnoidea nigricans - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Haworthia arachnoidea var. nigricans, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photogenie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 05:29 PM SAST

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)
Crassula alpestris - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Crassula alpestris, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:52 AM SAST
Cotyledon orbiculata - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Cotyledon orbiculata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanwebb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:39 AM SAST
Crassula rubricaulis - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Crassula rubricaulis, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 06:31 AM SAST

Περιγραφή

Here on and amongst an old short retaining wall.

Crassula expansa expansa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Crassula expansa ssp. expansa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:49 AM SAST
Crassula rupestris - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Crassula rupestris, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:01 PM SAST

Ετικέτες

Jordaaniella dubia - Photo (c) Andre Venter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andre Venter
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Jordaaniella dubia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 11:03 AM SAST
Lampranthus bicolor - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Lampranthus bicolor, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dereksilberblatt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:21 AM SAST
Oscularia deltoides - Photo (c) Eva van Belle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva van Belle
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Oscularia deltoides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kobus_visser-49

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 04:26 PM SAST
Drosanthemum - Photo (c) wonderwalker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wonderwalker
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Γένος Drosanthemum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 12:46 PM SAST
Jordaaniella dubia - Photo (c) Andre Venter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andre Venter
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Jordaaniella dubia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 12:46 PM SAST
Jordaaniella dubia - Photo (c) Andre Venter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andre Venter
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Jordaaniella dubia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 02:21 PM SAST
Amphibolia laevis - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Amphibolia laevis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 02:22 PM SAST

Τόπος

Elands Bay, WC, ZA (Google, OSM)
Amphibolia laevis - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Amphibolia laevis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mstause

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:59 AM SAST
Lampranthus - Photo (c) Andrew massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Γένος Lampranthus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:07 PM SAST
Oscularia deltoides - Photo (c) Eva van Belle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva van Belle
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Oscularia deltoides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuhall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:06 PM SAST
Lampranthus debilis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη james_deacon: Lampranthus debilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 54758