Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 01:00 PM AEDT
Senecio linearifolius - Photo (c) ctracey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Christopher Tracey
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Senecio linearifolius, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 01:08 PM AEDT
Amperea xiphoclada - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Amperea xiphoclada, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewlh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Allocasuarina littoralis - Photo (c) jayn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Allocasuarina littoralis, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmwhitington

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 10:33 AM AEDT

Περιγραφή

first flowering from this species since the January 2020 Border Fire

Dodonaea triquetra - Photo (c) bennybotany85, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Dodonaea triquetra, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 01:21 PM AEDT
Muehlenbeckia adpressa - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Muehlenbeckia adpressa, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 01:23 PM AEDT

Περιγραφή

Dead melaleucas?

Melaleuca armillaris armillaris - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Melaleuca armillaris ssp. armillaris, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 01:21 PM AEDT
Correa reflexa speciosa - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Correa reflexa var. speciosa, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 01:43 PM AEDT
Sonchus megalocarpus - Photo (c) robertpergl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Sonchus megalocarpus, Ένα μέλος του Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 03:44 PM AEDT
Disphyma crassifolium clavellatum - Photo (c) Lorraine Phelan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Disphyma crassifolium ssp. clavellatum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 03:49 PM AEDT
Bulbine semibarbata - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Bulbine semibarbata, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 03:57 PM AEDT
Kennedia rubicunda - Photo (c) rosalie_neve, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Kennedia rubicunda, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 04:02 PM AEDT
Leptospermum laevigatum - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Leptospermum laevigatum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 04:03 PM AEDT
Solanum vescum - Photo (c) Max Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Solanum vescum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 04:05 PM AEDT
Verbascum thapsus - Photo (c) bargerrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 04:32 PM AEDT
Myoporum acuminatum - Photo (c) jcgreen6gmailcom, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Myoporum acuminatum, Ένα μέλος του Μυόπορο (Γένος Myoporum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmag1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 05:59 PM AEDT
Pelargonium australe - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Pelargonium australe, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmag1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 05:59 PM AEDT
Stackhousia monogyna - Photo (c) chrisclarke25, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Stackhousia monogyna, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmag1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 05:59 PM AEDT
Hibbertia empetrifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Hibbertia empetrifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmag1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 05:59 PM AEDT
Juncus - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Γένος Juncus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmag1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 05:59 PM AEDT
Alyxia buxifolia - Photo (c) sunphlo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Alyxia buxifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κακίλη Η Παράλια (Cakile maritima)

Παρατηρητής

jmag1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 05:59 PM AEDT
Κακίλη Η Παράλια - Photo (c) Maggie Wagner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Κακίλη Η Παράλια (Cakile maritima)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

greg_hausfeld

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 07:02 PM AEDT
Rhagodia candolleana candolleana - Photo (c) janetjen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Rhagodia candolleana ssp. candolleana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmag1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 02:15 PM +11
Melaleuca armillaris - Photo (c) Margaret Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Melaleuca armillaris, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanansell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 07:49 AM +11
Podolobium ilicifolium - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Podolobium ilicifolium, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:11 AM AEDT
Aotus ericoides - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Aotus ericoides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασκωλόμυς (Vombatus ursinus)

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:13 AM AEDT
Φασκωλόμυς - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Φασκωλόμυς (Vombatus ursinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασκωλόμυς (Vombatus ursinus)

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:15 AM AEDT
Φασκωλόμυς - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Φασκωλόμυς (Vombatus ursinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:37 AM AEDT
Coopernookia barbata - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Coopernookia barbata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:38 AM AEDT
Phyllanthus hirtellus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Phyllanthus hirtellus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 10:06 AM AEDT
Stylidium armeria - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jackiemiles: Stylidium armeria, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6169