Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violetii

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:18 ΠΜ EDT
Stachys floridana - Photo (c) Jonathan Schnurr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jonathan Schnurr
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Stachys floridana, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanellis

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:35 ΠΜ EDT
Chapmannia floridana - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Chapmannia floridana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelt2

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:36 ΠΜ EDT
Asclepias curassavica - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellnatured

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 11:16 ΠΜ EST

Περιγραφή

Found one per minute on average while searching Pinelands Trail

Liguus fasciatus - Photo (c) Christian Grenier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Grenier
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Liguus fasciatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana117

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:14 ΠΜ EDT
Lindernia grandiflora - Photo (c) Steven Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Lindernia grandiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cruz5

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:17 ΠΜ EDT
Mitchella repens - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Mitchella repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresa45

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:58 ΠΜ CDT
Mitchella repens - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Mitchella repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresa45

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:02 ΠΜ CDT
Vaccinium arboreum - Photo (c) John C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John C.
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Vaccinium arboreum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

webrover

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 11:07 ΠΜ EDT
Diospyros virginiana - Photo (c) Bala, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bala
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Diospyros virginiana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beachbound16

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 11:12 ΠΜ EDT
Erythrina herbacea - Photo (c) Dwight Bohlmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwight Bohlmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Erythrina herbacea, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pd_pratt

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:14 ΠΜ EDT
Cnidoscolus stimulosus - Photo (c) izip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Cnidoscolus stimulosus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinamendoza

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 04:24 ΜΜ EST
Byrsonima lucida - Photo (c) Jenny Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Byrsonima lucida, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carduivee

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 12:36 ΜΜ EDT
Cordia sebestena - Photo (c) elisenda ribas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elisenda ribas
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Cordia sebestena, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betseyboughton

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:36 ΠΜ EDT
Styrax americanus - Photo (c) Dylan DeRouen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dylan DeRouen
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Styrax americanus, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jscharf50

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:08 ΠΜ EDT
Strymon istapa - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Strymon istapa, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudybethc

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 11:32 ΠΜ EDT
Samolus ebracteatus - Photo (c) Meryl Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Meryl Green
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Samolus ebracteatus, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ron284

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:07 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One of 4 seen

Satyrium favonius favonius - Photo (c) cyric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by cyric
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Satyrium favonius ssp. favonius, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purplemartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 02:04 ΜΜ EDT
Kigelia africana - Photo (c) forestbathing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Kigelia africana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhillman

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 12:01 ΜΜ EDT
Polygonus leo - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Polygonus leo, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerianroot

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 02:23 ΜΜ EDT

Τόπος

Christmas (Google, OSM)
Oclemena reticulata - Photo (c) Jason Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Oclemena reticulata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana117

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 02:39 ΜΜ EDT
Emilia fosbergii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Emilia fosbergii, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crook_shaw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023
Triplofusus giganteus - Photo (c) Joe Tomoleoni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Tomoleoni
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Triplofusus giganteus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skeptigal

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 02:53 ΜΜ EDT
Acharia stimulea - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Lena Struwe
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Acharia stimulea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony_damiani

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 03:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Oviedo, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Papilio glaucus - Photo (c) Roy Cohutta-Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roy Cohutta-Brown
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 12:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Female sitting on our nest #1.

Nyctanassa violacea - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Nyctanassa violacea, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 12:45 ΜΜ EDT
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Basar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 12:49 ΜΜ EDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

towle001

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Northshore Park, St. Petersburg, Pinellas Co , FL

Ετικέτες

Rynchops niger - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Rynchops niger, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtryba

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 06:21 ΜΜ EDT
Aphelocoma coerulescens - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Aphelocoma coerulescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 82345