Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert3980

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Lilium catesbaei - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Lilium catesbaei, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robgur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:20 PM EDT
Eryngium aromaticum - Photo (c) James Duggan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Eryngium aromaticum, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbettencourt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:26 AM EDT
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j613goldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:13 AM EDT

Τόπος

New York (Google, OSM)
Ipomoea coccinea - Photo (c) pucak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Ipomoea coccinea, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Sorghastrum secundum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Sorghastrum secundum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerpalmetto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:45 AM EDT
Neoscona domiciliorum - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Neoscona domiciliorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:28 AM EDT

Περιγραφή

Is this early for this location?

Habenaria floribunda - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Habenaria floribunda, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancooke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:48 AM EDT
Asemeia grandiflora - Photo (c) Janet Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Asemeia grandiflora, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernselden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:27 PM EDT

Περιγραφή

Conditions of observation: warm, high humidity, overcast with a slight drizzle, had rained heavily the previous night
Location: edge of a flooded cow pasture, on a leaf of a vine
Behavior: sitting

Hyla femoralis - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Hyla femoralis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancooke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:27 AM EDT
Clematis crispa - Photo (c) Pauline Singleton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Clematis crispa, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Platanthera chapmanii - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Platanthera chapmanii, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Platanthera chapmanii - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Platanthera chapmanii, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancooke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:26 AM EDT
Nuphar advena - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Nuphar advena, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

second patch encountered today

Orthochilus ecristatus - Photo (c) Mark Kenderdine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Orthochilus ecristatus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Platanthera ciliaris - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Platanthera ciliaris, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 11:26 AM EDT
Utetheisa ornatrix - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Utetheisa ornatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boanddeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:06 PM EDT
Rhadinaea flavilata - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Rhadinaea flavilata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucastmeers

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 07:06 AM EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) John Beetham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucastmeers

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Gopherus polyphemus - Photo (c) Dave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Gopherus polyphemus, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_teyler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Hyptis alata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Hyptis alata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:41 PM EDT
Hyptis alata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Hyptis alata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucastmeers

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 07:11 AM EDT
Ocypode quadrata - Photo (c) James Spitznas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Ocypode quadrata, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucastmeers

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 07:00 AM EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) John Beetham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylynnlow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:43 PM EDT
Asclepias pedicellata - Photo (c) Jason Ksepka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Asclepias pedicellata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_ilovenature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:49 AM UTC
Spragueia onagrus - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Spragueia onagrus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_teyler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Mecardonia acuminata - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Mecardonia acuminata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Μάιος 1988

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The late, great Paul Young handling an Indigo Snake that we rescued as it crossed Aripeka Road -- it was unhurt -- while conducting Florida Breeding Bird Atlas fieldwork.

Drymarchon couperi - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Drymarchon couperi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_teyler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Liatris elegans - Photo (c) Mike Farley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Liatris elegans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindacooper298

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:53 AM EDT
Asclepias pedicellata - Photo (c) Jason Ksepka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Asclepias pedicellata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agagomora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:03 PM EDT
Porpita porpita - Photo (c) Pooja Pednekar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_appleget: Porpita porpita, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 61204