Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

referiqbal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 08:42 AM WIB
Ακτίτης - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iskadesma: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

referiqbal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 07:43 AM WIB
Himantopus leucocephalus - Photo (c) Charles (Chuck) Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη iskadesma: Himantopus leucocephalus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

referiqbal

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 09:28 AM WIB
Pantoporia hordonia - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη iskadesma: Pantoporia hordonia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3