Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

vijaybarve

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:09 AM PDT
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

naturelove86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 11:28 AM CDT
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

naturelove86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 03:33 PM CDT
Ανατολικό Σκιουράκι - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturelove86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:54 PM CDT
Cosmos bipinnatus - Photo (c) llevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by llevin
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Cosmos bipinnatus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:05 AM PDT
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

xavi-de-yzaguirre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 05:12 PM CEST

Περιγραφή

CAT - Migradora dels Cards escalfant-se sobre l'asfalt

ESP - Vanesa pintada calentándose sobre el asfalto

ENG - Painted lady warming on the road

Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feistyone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Eudryas unio - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Eudryas unio, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturelove86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 07:08 PM CDT

Περιγραφή

Always first appears moments before dusk and primarily favors my Spider Flowers(cleome).

Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 10:37 AM PDT
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:51 AM PDT

Τόπος

Las Vegas, NV, USA (Google, OSM)
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturelove86

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:00 PM CDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021
Polygonia c-album - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturelove86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:15 PM CDT
Vanessa virginiensis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Vanessa virginiensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturelove86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:38 PM CDT
Junonia coenia - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Junonia coenia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:20 AM PST

Περιγραφή

Old, faded colors, damaged wings, near EOL.

Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 10:09 AM PDT

Τόπος

Pahrump, NV, USA (Google, OSM)
Vanessa annabella - Photo (c) Rose Ludwig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rose Ludwig
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Vanessa annabella, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturelove86

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 12:41 PM CDT

Περιγραφή

A butterfly laid eggs on a hackberry tree I cut down. I collected the eggs and raised them indoors.

Polygonia interrogationis - Photo (c) Kent McFarland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Polygonia interrogationis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkaposi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 02:24 PM EDT
Limenitis archippus - Photo (c) Benny Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Limenitis archippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018
Gonepteryx rhamni - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Gonepteryx rhamni, Ένα μέλος του Γωνηπτέριξ (Γένος Gonepteryx)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018
Polygonia c-album - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijaybarve

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 07:17 PM PDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020
Polygonia c-album - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

naturelove86

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 09:53 AM CDT
Άγρια Γαλοπούλα - Photo (c) Matt K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt K
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

houman_doroudi

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 01:55 AM +0430
Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022
Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) Erik Jørgensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη iowabiologist: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1842