Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbeylynn12

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 12:20 PM PST
Cynips mirabilis - Photo (c) petejen2020, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Cynips mirabilis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphyrapicus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 02:30 PM PST
Bucephala albeola - Photo (c) ianhearn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 10:12 AM MDT
Chroicocephalus philadelphia - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Chroicocephalus philadelphia, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeoutside

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 10:59 AM PDT

Τόπος

Coos Bay, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This tachinid fly (Archytas spicifer), a widespread species whose larvae destroy fall webworms, forest tent caterpillars, tomato fruitworms, corn earworms, and cutworms, making this species a great friend to farmers and gardeners. They feed on pollen and nectar, making them inportant pollinators too. They might be ugly but they certainly are beneficial!

Camping trip to Sunset Bay State Park, Coos Bay, OR. Sep 7-11, 2020.

Sep 9, 2020.

Archytas apicifer - Photo (c) Amy Beth Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy Beth Workman
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Archytas apicifer, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:15 PM PDT

Περιγραφή

on Gray Rabbitbrush

Archytas apicifer - Photo (c) Amy Beth Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy Beth Workman
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Archytas apicifer, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:48 PM PDT

Περιγραφή

on Calico Aster - Symphyotrichum lateriflorum

Archytas apicifer - Photo (c) Amy Beth Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy Beth Workman
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Archytas apicifer, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derrick56

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 08:25 PM PDT
Scudderia furcata - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Scudderia furcata, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelyn_bruhn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 01:12 PM PDT

Περιγραφή

Looks like a harsh winter!

Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldgreen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 03:34 PM PDT
Thetys vagina - Photo (c) emshaph, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emshaph
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Thetys vagina, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuauah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 10:42 AM PDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cartogirl001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 01:06 PM PDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

actitis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 10:49 AM PDT
Argiope trifasciata - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Argiope trifasciata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ooopsey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 03:14 PM PDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 03:29 PM PST

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

One large clone that has been here for decades.

Petasites pyrenaicus - Photo (c) Andy Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Petasites pyrenaicus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yu115

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:20 AM PDT

Τόπος

Hillsboro, OR, USA (Google, OSM)
Lestes congener - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Lestes congener, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yu115

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:01 AM PDT

Τόπος

Hillsboro, OR, USA (Google, OSM)
Sympetrum pallipes - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Sympetrum pallipes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcbailey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 11:59 AM PDT
Reticulitermes hesperus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Reticulitermes hesperus, Ένα μέλος του Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susankirkbride

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:46 AM PDT

Περιγραφή

Not sure with the identification here. These were swarming up out of the ground near the picnic gazebo at Sain Creek. Probably thousands. This was day two of the first real rainfall of the summer. Once they got in the air they were being devoured by Violet-green and Barn Swallows

Reticulitermes hesperus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Reticulitermes hesperus, Ένα μέλος του Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milesca

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 02:11 PM PDT
Clarkia amoena lindleyi - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Clarkia amoena ssp. lindleyi, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenfant

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:29 AM PDT
Clarkia amoena lindleyi - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Clarkia amoena ssp. lindleyi, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnose

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 11:52 AM PDT
Clarkia amoena lindleyi - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Clarkia amoena ssp. lindleyi, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristylyla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 08:15 AM PDT
Argiope trifasciata - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Argiope trifasciata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raeraerae

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Libellula pulchella - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Libellula pulchella, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmwintigard

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020
Lestes unguiculatus - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Lestes unguiculatus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bengalidan

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:12 PM PDT

Τόπος

Hillsboro (Google, OSM)
Spilosoma virginica - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Spilosoma virginica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annalise-m

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Rana aurora - Photo (c) Matthew L. Niemiller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew L. Niemiller
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Rana aurora, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abrigitte_black

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:49 PM PDT
Calopteryx aequabilis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Calopteryx aequabilis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abrigitte_black

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:49 PM PDT
Calopteryx - Photo (c) raedwulf68, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by raedwulf68
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Γένος Calopteryx, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 04:34 PM UTC
Colaptes auratus cafer - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Colaptes auratus ssp. cafer, Ένα μέλος του Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_tullis2

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη insectology: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 303