Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaeltheduck

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:07 AM WEST
Quercus suber - Photo (c) Felipe Castilla Lattke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Castilla Lattke
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Quercus suber, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουμαριά (Arbutus unedo)

Παρατηρητής

elis-a

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 12:11 PM CEST
Κουμαριά - Photo (c) Mary Joyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mary Joyce
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Κουμαριά (Arbutus unedo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaeltheduck

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:11 AM WEST
Echium plantagineum - Photo (c) José Costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Costa
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Echium plantagineum, Ένα μέλος του Έχιο (Γένος Echium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaeltheduck

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:20 AM WEST
Tolpis barbata - Photo (c) António Pena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Tolpis barbata, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

evandrocarvalho

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 11:05 AM WET
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

Παρατηρητής

quinta_das_aguias

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Φουμάρια - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omateus

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:12 PM WEST
Tropaeolum majus - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Chief RedEarth
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Tropaeolum majus, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipa_coelho

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:22 PM BST
Cistus ladanifer - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Cistus ladanifer, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruibrito

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 04:22 PM UTC
Tradescantia fluminensis - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Pellegrini
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Tradescantia fluminensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisgiraovieira

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 12:00 PM BST
Halictus fulvipes - Photo (c) artdivcan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by artdivcan
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Halictus fulvipes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suricatas

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 01:56 PM UTC
Andrena flavipes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Andrena flavipes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flight69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:39 AM WEST
Halictus scabiosae - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Halictus scabiosae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josecosta1

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Xylocopa cantabrita - Photo (c) q_ilex, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Xylocopa cantabrita, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umbertuccio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021
Andrena ovatula - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Andrena ovatula, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 12:28 PM WET
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

afranco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 03:24 PM WET
Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

afranco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 12:45 PM WET
Μέλισσα - Photo (c) bramblejungle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 11:11 AM GMT

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) bramblejungle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 11:45 AM GMT

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

afranco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 01:17 PM WET
Μέλισσα - Photo (c) bramblejungle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

vlnunes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 11:54 AM WET
Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

andre_oliveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Faro, PT (Google, OSM)
Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

hugurix

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:31 PM WET
Μέλισσα - Photo (c) bramblejungle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 12:12 PM WET

Τόπος

Lisbon, Portugal (Google, OSM)
Xylocopa violacea - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Xylocopa violacea, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

jvitor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 12:15 PM WET

Τόπος

Lisbon, Portugal (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) bramblejungle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:55 AM GMT

Περιγραφή

Foto: Isabel Cunha Soares

Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:55 AM GMT

Περιγραφή

Foto: Isabel Cunha Soares

Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 11:21 AM GMT

Περιγραφή

Foto: Isabel Cunha Soares

Μέλισσα - Photo (c) bramblejungle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

carla303

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 03:46 PM WET

Τόπος

Viseu, Portugal (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) bramblejungle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2012 06:11 PM UTC
Halictus - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Γένος Halictus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 166