Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_saraiva

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 02:25 ΜΜ WEST

Τόπος

Tindouf, Argélia (Google, OSM)
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marta352

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 12:18 ΜΜ WEST
Gentiana pneumonanthe - Photo (c) Lisa Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lisa Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Gentiana pneumonanthe, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγομηλιά (Ruscus aculeatus)

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 09:34 ΠΜ WEST
Λαγομηλιά - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eleftherios Katsillis
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Λαγομηλιά (Ruscus aculeatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:29 ΜΜ WEST
Gentiana pneumonanthe - Photo (c) Lisa Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lisa Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Gentiana pneumonanthe, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 05:34 ΜΜ WEST
Gentiana pneumonanthe - Photo (c) Lisa Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lisa Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Gentiana pneumonanthe, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:33 ΜΜ WEST
Eupatorium cannabinum - Photo (c) Massimo Tabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Massimo Tabone
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Eupatorium cannabinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:34 ΜΜ WEST
Alnus lusitanica - Photo (c) Duarte Frade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Duarte Frade
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Alnus lusitanica, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Δάφνη (Laurus nobilis)

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:42 ΜΜ WEST
Κοινή Δάφνη - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Κοινή Δάφνη (Laurus nobilis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:17 ΜΜ WEST
Lonicera periclymenum - Photo (c) Gennie Francis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gennie Francis
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Lonicera periclymenum, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος (Sambucus nigra)

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:20 ΜΜ WEST
Σαμπούκος - Photo (c) Lioneska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lioneska
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Σαμπούκος (Sambucus nigra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaoul

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Jasione - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Γένος Jasione, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλνος (Γένος Alnus)

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:37 ΜΜ WEST
Σκλήθρο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Σκλήθρο (Alnus glutinosa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη (Γένος Malva)

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 05:47 ΜΜ WEST

Περιγραφή

M.hispanica cf.
Na berma de estrada.

Malva tournefortiana - Photo (c) Associação Vita Nativa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Associação Vita Nativa
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Malva tournefortiana, Ένα μέλος του Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 05:22 ΜΜ WEST
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 04:59 ΜΜ WEST
Βίκος - Photo (c) Bruce B Missen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce B Missen
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτελιά (Γένος Ulmus)

Παρατηρητής

miguel_afonso22

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:02 ΜΜ WEST

Τόπος

Covas (Google, OSM)

Περιγραφή

*Localização aproximada

Φτελιά - Photo (c) William Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagocitrus

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:20 ΠΜ WEST
Echium lusitanicum - Photo (c) Alexandre H. Leitão, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexandre H. Leitão
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Echium lusitanicum, Ένα μέλος του Έχιο (Γένος Echium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaeltheduck

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:07 ΠΜ WEST
Quercus suber - Photo (c) Felipe Castilla Lattke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Castilla Lattke
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Quercus suber, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουμαριά (Arbutus unedo)

Παρατηρητής

elis-a

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 12:11 ΜΜ CEST
Κουμαριά - Photo (c) Panagiotis Antoniadis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Antoniadis
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Κουμαριά (Arbutus unedo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaeltheduck

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:11 ΠΜ WEST
Echium plantagineum - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Echium plantagineum, Ένα μέλος του Έχιο (Γένος Echium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaeltheduck

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:20 ΠΜ WEST
Tolpis barbata - Photo (c) Pedro Beja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Beja
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Tolpis barbata, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

evandrocarvalho

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 11:05 ΠΜ WET
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

Παρατηρητής

quinta_das_aguias

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Φουμάρια - Photo (c) Anne Parsons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anne Parsons
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omateus

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:12 ΜΜ WEST
Tropaeolum majus - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Tropaeolum majus, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipa_coelho

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:22 ΜΜ BST
Cistus ladanifer - Photo (c) Octávio Mateus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Octávio Mateus
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Cistus ladanifer, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruibrito

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 04:22 ΜΜ UTC
Tradescantia fluminensis - Photo (c) Libbi Wu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Libbi Wu
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Tradescantia fluminensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisgiraovieira

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 12:00 ΜΜ BST
Halictus fulvipes - Photo (c) merce_galbany_casals, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by merce_galbany_casals
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Halictus fulvipes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suricatas

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 01:56 ΜΜ UTC
Andrena flavipes - Photo (c) Michael Bierbaumer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Bierbaumer
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Andrena flavipes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flight69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:39 ΠΜ WEST
Halictus scabiosae - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Halictus scabiosae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umbertuccio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021
Andrena ovatula - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη inesleao_: Andrena ovatula, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 182