Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthikeyan_srinivasan

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 04:22 PM IST

Περιγραφή

This was seen growing in the vicinity of bamboo.

Phaeoclavulina cyanocephala - Photo (c) Silvano LG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Silvano LG
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Phaeoclavulina cyanocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhijatshakya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:20 PM IST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)

Παρατηρητής

abhijatshakya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 08:52 AM IST
Λευκοκόπρινος - Photo (c) Sara Marie Miller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sara Marie Miller
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:21 PM IST
Λευκοκόπρινος - Photo (c) Sara Marie Miller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sara Marie Miller
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:22 PM IST
Cyathus striatus - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 09:18 PM IST
Serpula - Photo (c) Dave Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Serpula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 11:00 AM IST
Favolus - Photo (c) francofarmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Favolus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gargivijayaraghavan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 07:45 PM IST

Τόπος

Matheran (Google, OSM)
Punctularia atropurpurascens - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Punctularia atropurpurascens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhijatshakya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 10:48 AM IST
Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

abhijatshakya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 09:05 AM IST
Psathyrellaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 07:20 AM IST
Geoglossales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Τάξη Geoglossales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

dhanu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 08:28 AM IST
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 05:39 PM IST
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:42 PM IST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:43 AM IST
Disseminati - Photo (c) geliz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by geliz
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Τμήμα Disseminati, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:23 PM IST
Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022
Daldinia - Photo (c) Cait Hurley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Daldinia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhruthi2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 04:10 PM IST
Termitomyces - Photo (c) lizziepop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Termitomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kapil_chand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:48 PM IST
Dacryopinax spathularia - Photo (c) Mauricio Hernández Sánchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mauricio Hernández Sánchez
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Dacryopinax spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashalathack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:18 PM IST
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikrantk

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 12:08 PM IST
Scutellinia scutellata - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Scutellinia scutellata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhruthi2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 03:27 PM IST

Τόπος

561208, India (Google, OSM)
Auricularia polytricha - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Auricularia polytricha, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gannu03

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:40 AM IST

Τόπος

Cherthala (Google, OSM)
Calvatia - Photo (c) crativsoul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Calvatia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gannu03

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 04:11 PM IST

Τόπος

Cherthala (Google, OSM)
Auricularia - Photo (c) tilligerrynaturewatch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gannu03

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 05:29 PM IST

Τόπος

Cherthala (Google, OSM)
Termitomyces - Photo (c) lizziepop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Termitomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

civinsolomon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2017 10:04 AM IST
Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephjustine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:15 AM IST
Tetrapyrgos nigripes - Photo (c) smp_naturalist-dbrumfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Tetrapyrgos nigripes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jquoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 11:04 AM IST

Περιγραφή

My guess is Ganoderma,

Found on a dead moringa trunk(Moringa oleifera),

Spores are brown.

Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpfindia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 11:10 AM IST
Termitomyces - Photo (c) lizziepop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Γένος Termitomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thousif

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 05:08 PM IST
Podaxis pistillaris - Photo (c) Jasper Nance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη indiantoadstool: Podaxis pistillaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1445