Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uemm-carlos

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 10:36 AM -05
Neda - Photo (c) David, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Γένος Neda, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fernandonogales

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 05:00 PM UTC

Τόπος

Quito, EC-PI, EC (Google, OSM)
Κολεόπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cisnerosheredia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)
Teuthraustes atramentarius - Photo (c) Diego Inclan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Teuthraustes atramentarius, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cristina_aguirre

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 03:54 PM UTC

Τόπος

Ascazubi (Google, OSM)
Astylus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Γένος Astylus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uemm_mariabelen

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 10:33 AM -05

Τόπος

Calacali, Ecuador (Google, OSM)
Χρυσομηλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maemilia-gutierrez-27

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 07:15 PM -05
Teuthraustes atramentarius - Photo (c) Diego Inclan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Teuthraustes atramentarius, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloria2226

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:17 PM UTC
Argyrogrammatini - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Φυλή Argyrogrammatini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloria2226

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:17 PM UTC
Spodoptera - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Γένος Spodoptera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gloria2226

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:38 PM UTC
Leptoglossus zonatus - Photo (c) jmanuelgbasurto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Leptoglossus zonatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gloria2226

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:12 PM UTC
Eristalis - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Γένος Eristalis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mateo_merino_q

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 02:08 AM UTC
Teuthraustes atramentarius - Photo (c) Diego Inclan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Teuthraustes atramentarius, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julieta8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 10:47 AM CST
Myiotheretes striaticollis - Photo (c) Michael Woodruff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Myiotheretes striaticollis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίδες Οικογένεια Myrmeleontidae

Παρατηρητής

vero_piedra

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:33 PM EDT
Μυρμηλεοντίδες - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Χρυσωπίδες Οικογένεια Chrysopidae

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:58 AM -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Χρυσωπίδες - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ημίπτερα Τάξη Hemiptera

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:47 AM -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvillamagua

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:47 AM EDT
Tachinidae - Photo (c) Morten Stærkeby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Stærkeby
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:47 AM -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Δίπτερα - Photo (c) Ramon(Ray) Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vero_piedra

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:30 PM -05
Psocidae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Οικογένεια Psocidae, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

vero_piedra

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:18 PM -05
Δίπτερα - Photo (c) Ramon(Ray) Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κικαδελίδες Οικογένεια Cicadellidae

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:40 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Κικαδελίδες - Photo (c) Michael King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:43 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:45 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:47 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Syrphinae - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Υποοικογένεια Syrphinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:54 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Tachinidae - Photo (c) Morten Stærkeby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Stærkeby
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:16 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Tachinidae - Photo (c) Morten Stærkeby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Stærkeby
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:16 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Tachinidae - Photo (c) Morten Stærkeby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Stærkeby
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ονισκίδες Υποτάξη Oniscidea

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:35 PM -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Ισόποδα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γεωμετρίδες Οικογένεια Geometridae

Παρατηρητής

lucas_tapia

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:08 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Γεωμετρίδες - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:09 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Elateridae - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Οικογένεια Elateridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βραχύκερα Υποτάξη Brachycera

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:11 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη inclandj: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 5837