Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 10:22 AM CEST
Morlina glabra - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Morlina glabra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlotita

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 03:39 PM CET
Timarcha - Photo (c) Joy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Γένος Timarcha, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlotita

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 06:13 PM SAST
Orgyia recens - Photo (c) Christopher Jonko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Orgyia recens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020
Tyria jacobaeae - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Tyria jacobaeae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεταλούδα Της Ρόδου (Euplagia quadripunctaria)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020
Πεταλούδα Της Ρόδου - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Πεταλούδα Της Ρόδου (Euplagia quadripunctaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020
Ledra aurita - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Ledra aurita, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020
Sphecodogastra - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Υπογένος Sphecodogastra, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019
Gryllus campestris - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Gryllus campestris, Ένα μέλος του Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019
Campaea margaritaria - Photo (c) Mirko Tomasi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Campaea margaritaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019
Anoplotrupes stercorosus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Anoplotrupes stercorosus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019
Araneus angulatus - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Araneus angulatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δορυφόρος Της Πατάτας (Leptinotarsa decemlineata)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019
Δορυφόρος Της Πατάτας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Δορυφόρος Της Πατάτας (Leptinotarsa decemlineata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Γένος Arion)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019

Τόπος

Bretagne, FR (Google, OSM)
Γαλαζολαίμης - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019
Οιδίποδας Ο Κυανωπός - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020
Δενδροβάτραχος - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020
Ectobius pallidus - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Ectobius pallidus, Ένα μέλος του Εκτόβιος (Γένος Ectobius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlotita

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 06:11 PM SAST
Cyrtophora citricola - Photo (c) Andrés E. Ríos Saldaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Cyrtophora citricola, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020

Ετικέτες

Stictocephala bisonia - Photo (c) pierrickb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Stictocephala bisonia, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlotita

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 06:13 PM SAST
Orgyia antiqua - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Orgyia antiqua, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020
Sphaeroderma testaceum - Photo (c) Peter Danter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Sphaeroderma testaceum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερα (Γένος Phaneroptera)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020
Φανερόπτερα - Photo (c) gadel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Φανερόπτερα (Γένος Phaneroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020
Γιγάντια Νυχτοπεταλούδα Παγώνι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Γιγάντια Νυχτοπεταλούδα Παγώνι (Saturnia pyri)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin-bostoen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020
Oedemera podagrariae - Photo (c) Luboš Duchek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη im_shook___: Oedemera podagrariae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 311