Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:59 AM AWST

Περιγραφή

green colored. Collected from tree barks. Looks like coral under microscope.

Candelaria concolor - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Candelaria concolor, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribbit_and_boing

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 04:21 PM CDT

Περιγραφή

growing on the side of a tree next to other types of lichen

Physcia millegrana - Photo (c) Devon Cummings, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Devon Cummings
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Physcia millegrana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtel

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 12:11 PM CDT
Grifola frondosa - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Grifola frondosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribbit_and_boing

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 01:49 PM CDT
Fomitopsis pinicola - Photo (c) SARTORI LUIGINO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SARTORI LUIGINO
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Fomitopsis pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

turtel

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:57 PM CDT
Αγριοκαστανιά - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Poa annua

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:20 AM AWST
Poa annua - Photo (c) Emily VandenBerg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emily VandenBerg
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Poa annua, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:51 AM AWST
Calystegia - Photo (c) Suzanne Labbé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Labbé
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Γένος Calystegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 03:11 AM AWST
Ulmus pumila - Photo (c) -adrienne-, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Ulmus pumila, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:13 AM AWST

Περιγραφή

About 10-15 cm high. Covers most of the land near the roadside.

Poa annua - Photo (c) Emily VandenBerg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emily VandenBerg
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Poa annua, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:23 AM AWST
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:28 AM AWST
Helianthus grosseserratus - Photo (c) Matt Harmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Harmon
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Helianthus grosseserratus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 04:31 PM AWST

Περιγραφή

About 2.3m long.rod shaped leaves.

Larix laricina - Photo (c) Eli Sagor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Larix laricina, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:42 AM AWST
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:44 AM AWST
Τριφύλλι Αλφάλφα - Photo (c) Elio Giacone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elio Giacone
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:17 AM AWST
Cantharis rustica - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:50 AM AWST
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:53 AM AWST
Γεράνιο Το Μαλακό - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anton Gjeldum
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 06:00 AM AWST

Περιγραφή

Located at southern side of the eastern shore of the swamp. 3-4m tall

Larix decidua - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Larix decidua, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 04:57 AM AWST
Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Nepeta cataria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 04:58 AM AWST
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:35 AM AWST
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:11 AM AWST
Cynoglossum officinale - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Cynoglossum officinale, Ένα μέλος του Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:37 AM AWST

Περιγραφή

About 30-40cm tall.

Cynoglossum officinale - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Cynoglossum officinale, Ένα μέλος του Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribbit_and_boing

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:43 PM CDT
Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη ikhera: Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό (Arctium lappa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 24