Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carniet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hallumdr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:07 PM CDT
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana1206

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:37 PM UTC
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardo1511

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:59 PM UTC
Thunbergia mysorensis - Photo (c) Jaico Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Thunbergia mysorensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefannie3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:59 PM UTC
Thunbergia mysorensis - Photo (c) Jaico Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Thunbergia mysorensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beecheiihonduras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:00 AM UTC
Thunbergia mysorensis - Photo (c) Jaico Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Thunbergia mysorensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομάτα Σουζάνα (Thunbergia alata)

Παρατηρητής

donneatkinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:59 AM SAST
Μαυρομάτα Σουζάνα - Photo (c) cesar caballero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Μαυρομάτα Σουζάνα (Thunbergia alata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russticator

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:09 PM BST
Fittonia albivenis - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Fittonia albivenis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adventuresofmike

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:00 PM EDT

Τόπος

Crystal River (Google, OSM)
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbkb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:27 PM UTC
Anisacanthus quadrifidus - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Anisacanthus quadrifidus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matyuri_ostia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:18 AM -05
Strobilanthes auriculata dyeriana - Photo (c) Magnus Forrester-Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Strobilanthes auriculata var. dyeriana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pratik23

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:52 PM IST
Pseuderanthemum carruthersii - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Pseuderanthemum carruthersii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seels

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:47 AM SAST
Acanthus mollis - Photo (c) Βαγγέλης Αμάραντος, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Acanthus mollis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judysan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:00 AM UTC
Pachystachys - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Γένος Pachystachys, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanshipper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:19 AM EDT
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:13 AM HST

Περιγραφή

Purple Dazzler

Pseuderanthemum - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Γένος Pseuderanthemum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaascoly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:36 AM -03
Asystasia gangetica - Photo (c) todd_jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Jackson
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Asystasia gangetica, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 12:24 AM CDT
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mro679

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:38 PM +12

Τόπος

Levuka, Fiji (Google, OSM)
Pseuderanthemum carruthersii - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Pseuderanthemum carruthersii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j5c_tsang_hei_lok_mum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:54 PM HKT

Τόπος

香港火炭 (Google, OSM)
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdressler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 02:13 PM CEST
Sanchezia parvibracteata - Photo (c) Alexis López Hernández, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Sanchezia parvibracteata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yesheyesko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:54 AM EDT
Fittonia albivenis - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Fittonia albivenis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selva_bharathi_k

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021
Justicia aurea - Photo (c) travelling_botanist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Justicia aurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lnhudgens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:44 AM CDT
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_alvarez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:58 AM -05
Pachystachys lutea - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Pachystachys lutea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sumica

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 04:06 PM CEST

Τόπος

Funchal (Google, OSM)
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:30 AM PDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)
Fittonia albivenis - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Fittonia albivenis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trina_nazia_afrin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:51 AM CDT

Περιγραφή

Plants in Will Smith Zoo school, San Antonio

Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolina_pinto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 04:23 PM UTC
Razisea spicata - Photo (c) Vilseskogen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Struwe
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Razisea spicata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byron_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:35 PM UTC
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη igorazevedo: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 8531