Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)

Παρατηρητής

naturelover109

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This not so little creature (6 inches long1) was residing in my car for 2 days before we were able to contain him/her/them and release. It did not have a tail. Not did it have a pointy face like a rat. I have no idea what it is - can you help identify? It was large like a rat. We have a trickling brook on our property - perhaps a water rodent? Thanks in advance for your help identifying.

Χρυσό Χάμστερ - Photo (c) Sqrt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

wild_explorer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

luna_r_calvi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:32 PM EST
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

entomo_phill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 10:44 AM -03
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

kathleensh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 05:15 PM CST
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

yanpingsong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

echughes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 08:12 PM EST
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 05:01 PM CST

Ετικέτες

Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

nyannowo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 05:34 PM +07
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

northtown11

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:41 PM EST
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

ivanpancic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 03:26 PM +13
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

sinnie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 04:55 PM EET
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 07:13 PM CST
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

turtle_fish

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 12:15 PM UTC

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

awt_s

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 03:24 PM EST

Περιγραφή

As far as I could see, I didn't see a collar or name tag.

Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

bethpratt1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

ankhen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 03:13 PM MSK
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 01:20 PM EET
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)

Παρατηρητής

colinpotter

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018
Χρυσό Χάμστερ - Photo (c) Sqrt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)

Παρατηρητής

lukasmoraes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 12:30 PM -03

Τόπος

Ιδιωτικό
Χρυσό Χάμστερ - Photo (c) Sqrt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)

Παρατηρητής

augustus_jewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Χρυσό Χάμστερ - Photo (c) Sqrt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 04:25 PM -03

Περιγραφή

teamwork to construct the nest

Γελαδάρης - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 04:15 PM -03

Περιγραφή

Juvenile

Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)

Παρατηρητής

jesus590

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

México, MX (Google, OSM)
Χρυσό Χάμστερ - Photo (c) Sqrt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)

Παρατηρητής

sbywater

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 12:52 PM EST

Τόπος

New Windsor (Google, OSM)
Χοίρος - Photo (c) 
Caroline Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Χοίρος (Sus scrofa ssp. domesticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

paigestackpoole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Χρυσό Χάμστερ - Photo (c) Sqrt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Χρυσό Χάμστερ (Mesocricetus auratus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)

Παρατηρητής

giancarlo75

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 07:29 AM -05
Σκύλος - Photo (c) Ken Billington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)

Παρατηρητής

ashankparikh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 06:02 PM PDT

Τόπος

San Jose (Google, OSM)
Σκύλος - Photo (c) Ken Billington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)

Παρατηρητής

giancarlo75

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 07:09 AM -05
Σκύλος - Photo (c) Ken Billington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευαρχοντομυωξοί (Υπερτάξη Euarchontoglires)

Παρατηρητής

dimas_baeza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Οικόσιτο Κουνέλι - Photo (c) Paul Korecky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη igirl: Οικόσιτο Κουνέλι (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 495