Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:19 PM EDT

Περιγραφή

@richardlbaxter I'm having trouble with this one

Cryptinae - Photo (c) alastair_robertson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alastair Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Υποοικογένεια Cryptinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature4lzw

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:14 AM PDT

Περιγραφή

Tiny (~1.5 mm) wasp on California Sunflower

Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature4lzw

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 07:18 PM PDT

Περιγραφή

Found wasp indoors. After it flew and went through the screen, 4th photo shows its underside. BL = 7 mm

Campopleginae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Υποοικογένεια Campopleginae, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:45 PM MSK
Elasmostethus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Γένος Elasmostethus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:12 PM MSK
Adelphocoris quadripunctatus - Photo (c) Tuomo Virtanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Adelphocoris quadripunctatus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:28 PM MSK
Notodonta ziczac - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Notodonta ziczac, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διώκτρια Γένος Dioctria

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:53 PM MSK
Διώκτρια - Photo (c) Gilles Gonthier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Διώκτρια (Γένος Dioctria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Διώκτρια Γένος Dioctria

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:02 PM MSK
Διώκτρια - Photo (c) Gilles Gonthier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Διώκτρια (Γένος Dioctria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:33 PM MSK
Oxyporus maxillosus - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Oxyporus maxillosus, Ένα μέλος του Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:55 PM MSK
Choreutis diana - Photo (c) Eric Knopf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Choreutis diana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ιχνευμονίνοι Φυλή Ichneumonini

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 02:32 PM MSK
Ιχνευμονίνοι - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Ιχνευμονίνοι (Φυλή Ichneumonini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διώκτρια Γένος Dioctria

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:37 PM MSK
Διώκτρια - Photo (c) Gilles Gonthier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Διώκτρια (Γένος Dioctria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:07 PM MSK
Eulithis populata - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Eulithis populata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:43 PM MSK
Eulithis populata - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Eulithis populata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:05 PM MSK
Chrysopa perla - Photo (c) Besnik Fetiu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Chrysopa perla, Ένα μέλος του Χρυσωπίνοι (Φυλή Chrysopini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:44 PM MSK
Adelphocoris seticornis - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Adelphocoris seticornis, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:39 PM MSK
Spilomyia diophthalma - Photo (c) Adam Furlepa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Spilomyia diophthalma, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:46 PM MSK
Evacanthus interruptus - Photo (c) Danio Miserocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Evacanthus interruptus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

awayk3n

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:03 AM IST

Τόπος

Erode (Google, OSM)
Cryptinae - Photo (c) alastair_robertson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alastair Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Υποοικογένεια Cryptinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melodi_96

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:52 PM +07
Opheltes glaucopterus - Photo (c) Jennifer Murdoch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Opheltes glaucopterus, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

esina_elena

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ian Evernden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

esina_elena

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021
Rubus chamaemorus - Photo (c) vladimir_korotkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Rubus chamaemorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

esina_elena

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

esina_elena

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 05:03 PM MSK

Τόπος

Заозерье (Google, OSM)
Roeseliana roeselii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Roeseliana roeselii, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

esina_elena

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Rhodiola rosea - Photo (c) Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Rhodiola rosea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σαρκοφαγίδες Οικογένεια Sarcophagidae

Παρατηρητής

esina_elena

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 01:37 PM MSK

Τόπος

Заозерье (Google, OSM)
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

esina_elena

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Andromeda polifolia - Photo (c) Alexander Yakovlev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Andromeda polifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esina_elena

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Phyllodoce caerulea - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Phyllodoce caerulea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

esina_elena

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Mertensia maritima - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Mertensia maritima, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lerazhelezova

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:13 AM +03
Anoplotrupes stercorosus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ichman: Anoplotrupes stercorosus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11535