Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

petertmpf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:22 AM PDT
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliumoryza

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 03:23 PM EDT
Toxicodendron vernix - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Toxicodendron vernix, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018
Larix laricina - Photo (c) Eli Sagor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Larix laricina, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradyh

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 05:46 PM EDT
Betula populifolia - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Betula populifolia, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddie43079

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 08:47 AM EDT
Vaccinium corymbosum - Photo (c) Annkatrin Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Vaccinium corymbosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlynf

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 01:18 PM EDT
Larix laricina - Photo (c) Eli Sagor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Larix laricina, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlynf

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 01:24 PM EDT
Vaccinium corymbosum - Photo (c) Annkatrin Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Vaccinium corymbosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrmadison

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:47 AM EDT
Larix laricina - Photo (c) Eli Sagor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Larix laricina, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrmadison

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:47 AM EDT
Larix laricina - Photo (c) Eli Sagor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Larix laricina, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrmadison

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:05 AM EDT
Vaccinium corymbosum - Photo (c) Annkatrin Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Vaccinium corymbosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

tuckerc

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:13 PM EDT
Φτέρη - Photo (c) Diego Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureenwise

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 11:13 AM EDT
Hyla versicolor - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviswj

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 09:59 AM EDT

Τόπος

Kent, OH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

AI ID

Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Frangula alnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew-woodyard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 11:23 AM EDT
Lobelia siphilitica - Photo (c) poisonivee818, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Lobelia siphilitica, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danijackson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 12:08 PM EDT
Vernonia - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Γένος Vernonia, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bng13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Eurycea bislineata - Photo (c) Justin Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Eurycea bislineata, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Drosera rotundifolia - Photo (c) Chris Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Drosera rotundifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Parnassia glauca - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Parnassia glauca, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Sanguisorba canadensis - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Sanguisorba canadensis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alliecat572

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 06:24 PM EDT
Cornus alternifolia - Photo (c) Frank  J. Comodeca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank J Comodeca
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Cornus alternifolia, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenna90

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 07:17 PM EDT

Τόπος

Akron (Google, OSM)
Symphyotrichum - Photo (c) Will Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakorpusik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:48 PM UTC

Τόπος

Brunswick (Google, OSM)
Platanus occidentalis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spector

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 07:28 PM EDT
Eupatorium perfoliatum - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Eupatorium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrs_spills88

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 05:45 PM EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rancid_rat

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 10:10 PM UTC

Τόπος

Kent (Google, OSM)
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javedikhan

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 11:30 AM EDT

Τόπος

Stow, OH, USA (Google, OSM)
Phytolacca americana - Photo (c) Joan Costanza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javedikhan

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 11:38 AM EDT

Τόπος

Stow, OH, USA (Google, OSM)
Rosa multiflora - Photo (c) sheoftheplants, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpdawes

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 09:08 AM EDT

Τόπος

Hudson, OH, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debs

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 12:51 PM EDT
Boletales - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Τάξη Boletales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elangen

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 12:08 PM EDT
Carya cordiformis - Photo (c) Plant Image Library, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibuffal: Carya cordiformis, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 74