Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyturner22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 02:15 ΜΜ ADT

Ετικέτες

Fontinalis antipyretica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Braden J. Judson
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Fontinalis antipyretica, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

pontchartrainconservancy

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 03:48 ΜΜ CDT
Λαμιώδη - Photo (c) Alexander Yakovlev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Yakovlev
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kosnikb

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 02:57 ΜΜ CDT
Persicaria hydropiperoides - Photo (c) Cindy Haddon Andrews, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cindy Haddon Andrews
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Persicaria hydropiperoides, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Lilaeopsis carolinensis - Photo (c) Curtis Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Curtis Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Lilaeopsis carolinensis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpagnier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:14 ΜΜ CST
Anomodontaceae - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Οικογένεια Anomodontaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpagnier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:41 ΜΜ CST

Τόπος

Stockton, MO, US (Google, OSM)
Calypogeia muelleriana - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Calypogeia muelleriana, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 10:15 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Rainbow Creek, Roscoe Inlet, Central Coast, BC, Canada

Ετικέτες

Lilaeopsis occidentalis - Photo (c) Daniel Stewart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Stewart
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Lilaeopsis occidentalis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:10 ΜΜ CDT
Myosotis macrosperma - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Myosotis macrosperma, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:25 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Σαπουνόχορτο - Photo (c) Brian Finzel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian Finzel
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:25 ΜΜ CDT
Barbarea - Photo (c) Nelly Semenova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelly Semenova
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Γένος Barbarea, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:45 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Elodea canadensis - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Elodea canadensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 05:41 ΜΜ CDT
Persicaria punctata - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Persicaria punctata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 06:19 ΜΜ CDT
Persicaria hydropiperoides - Photo (c) Cindy Haddon Andrews, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cindy Haddon Andrews
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Persicaria hydropiperoides, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 02:16 ΜΜ CDT
Persicaria bicornis - Photo (c) David Strong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Strong
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Persicaria bicornis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:08 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Echinodorus cordifolius - Photo (c) Jack in the Pulpit, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jack in the Pulpit
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Echinodorus cordifolius, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 12:59 ΜΜ CDT
Persicaria punctata - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Persicaria punctata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 02:20 ΜΜ CDT
Ludwigia alternifolia - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Ludwigia alternifolia, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 11:07 ΠΜ CDT
Ludwigia decurrens - Photo (c) Kerry Wixted, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Ludwigia decurrens, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:35 ΜΜ CDT
Peltandra virginica - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Peltandra virginica, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 03:13 ΜΜ CDT
Hexasepalum teres - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Hexasepalum teres, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:21 ΜΜ CST
Rumex hastatulus - Photo (c) Dan_Barychko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan_Barychko
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Rumex hastatulus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 05:13 ΜΜ CST
Sabal minor - Photo (c) Scott Zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Sabal minor, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Diodia harperi - Photo (c) Melinda Averhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melinda Averhart
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Diodia harperi, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bournetolandscape

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:55 ΜΜ EST
Sanionia uncinata - Photo (c) Helen Waterman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Helen Waterman
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Sanionia uncinata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

ELC615 Spécimen déposé à l'herbier MT.
Argile nue en bordure d'un étang de castor, sur un barrage de castor fréquemment entretenu, en milieu forestier assez ombragé sous Abies. Avec la forme exondée de Physcomitrium immersum et Ricciocarpos natans.

Riccia rhenana - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Zarubo
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Riccia rhenana, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewgillespie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:16 ΠΜ SAST
Halimeda cuneata - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Halimeda cuneata, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkendrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

fully submerged in a brook
almost leaning rock veilwort now that i already tag two people. not sure if that just likes moist environments or if very wet ones will do too

Pallavicinia lyellii - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Pallavicinia lyellii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkendrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Fontinalis squamosa - Photo (c) Helen Waterman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Helen Waterman
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Fontinalis squamosa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breedr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 02:10 ΜΜ CST
Nymphoides - Photo (c) naasson victor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naasson victor
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Γένος Nymphoides, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsonhaller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:49 ΠΜ CDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iacomaner: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 17371