Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

pahrkm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2017 02:55 PM MDT
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) Anna N Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nette57

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 05:36 PM CDT
Mormidea lugens - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Mormidea lugens, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nette57

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 04:05 PM CDT
Callophrys gryneus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Callophrys gryneus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nette57

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 04:39 PM CDT
Tabanus atratus - Photo (c) Errol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Tabanus atratus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nette57

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 04:34 PM CDT
Phyciodes tharos - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Phyciodes tharos, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 03:00 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Chortophaga viridifasciata - Photo (c) Anthony Zukoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Chortophaga viridifasciata, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 03:08 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 03:25 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 03:27 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Perithemis tenera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Perithemis tenera, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:34 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations. Several individuals in a dry streambed.

Dissosteira carolina - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Dissosteira carolina, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:39 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Eumenes fraternus - Photo (c) John Trent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eumenes fraternus, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:46 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Hippiscus ocelote - Photo (c) Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Hippiscus ocelote, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:47 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Hippiscus ocelote - Photo (c) Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Hippiscus ocelote, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:49 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Hippiscus ocelote - Photo (c) Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Hippiscus ocelote, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:50 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Hippiscus ocelote - Photo (c) Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Hippiscus ocelote, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)

Παρατηρητής

gunhilda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:38 AM CDT
Ασπρομέτωπη Χήνα - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyndzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 04:31 PM CDT
Nathalis iole - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Nathalis iole, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atxnaturewoman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:53 AM UTC
Eleodes goryi - Photo (c) Lori Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eleodes goryi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahopko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:48 AM MDT
Stenomorpha convexicollis - Photo (c) i_fox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Stenomorpha convexicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

companyink

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:18 AM HST

Τόπος

San Marcos, TX, US (Google, OSM)
Eleodes goryi - Photo (c) Lori Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eleodes goryi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eseaberg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:02 PM CDT
Eleodes goryi - Photo (c) Lori Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eleodes goryi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:33 PM PDT
Trichoton sordidum - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Trichoton sordidum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:35 PM PDT
Trichoton sordidum - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Trichoton sordidum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 11:13 PM MDT

Τόπος

Roswell, NM, US (Google, OSM)
Eleodes tricostata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eleodes tricostata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulawatkins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:30 AM MDT
Philolithus sordidus - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Philolithus sordidus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:58 AM CDT

Ετικέτες

Eleodes tricostata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eleodes tricostata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntreon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:39 AM UTC
Eleodes hispilabris - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eleodes hispilabris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkendall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 11:37 AM UTC
Eleodes goryi - Photo (c) Lori Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eleodes goryi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntreon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:26 AM UTC
Eleodes hispilabris - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eleodes hispilabris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 09:58 PM MDT

Τόπος

Roswell, NM, US (Google, OSM)
Eleodes acuta - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη i_fox: Eleodes acuta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 42411