Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesselpretorius

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:29 ΜΜ SAST
Phyxelididae - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Οικογένεια Phyxelididae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

wesselpretorius

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:28 ΜΜ SAST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_van_den_heever

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:54 ΜΜ SAST
Sparassidae - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc-eriksen

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:49 ΜΜ SAST
Caerostris - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Caerostris, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 08:44 ΠΜ CAT
Oxyopes - Photo (c) Diego Mendez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 08:20 ΠΜ CAT
Oxyopes - Photo (c) Diego Mendez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bheka_nxele

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 09:20 ΠΜ SAST
Hyllus argyrotoxus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Hyllus argyrotoxus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinrichhuman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 10:22 ΠΜ SAST
Gasteracantha falcicornis - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Gasteracantha falcicornis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:46 ΜΜ SAST
Trichonephila inaurata madagascariensis - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Trichonephila inaurata ssp. madagascariensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionahellmann

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 09:17 ΠΜ SAST
Tetragnatha - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saschaschumann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 07:06 ΜΜ SAST
Scytodes - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Scytodes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saschaschumann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 08:02 ΠΜ SAST
Artema atlanta - Photo (c) R.J. Adams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by R.J. Adams
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Artema atlanta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saschaschumann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 09:21 ΠΜ SAST
Olios sjostedti - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Olios sjostedti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observe_nature

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:51 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Strydom farm.

Anyphops - Photo (c) Jarrod Todd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jarrod Todd
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Anyphops, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observe_nature

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:06 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Strydom farm. Suggested Neoscona.

Neoscona - Photo (c) Thomas Auffray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Auffray
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angus_burns

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:01 ΜΜ SAST
Tetragnatha - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesselpretorius

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:47 ΜΜ SAST
Rothus - Photo (c) Rudi von Staden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rudi von Staden
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Rothus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karooicus

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:03 ΠΜ SAST
Tetragnatha - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerine1

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 08:11 ΜΜ SAST

Τόπος

Old Place (Google, OSM)
Smeringopus - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Smeringopus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerine1

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 08:09 ΜΜ SAST

Τόπος

Old Place (Google, OSM)
Selenopidae - Photo (c) Javier Chiavone, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Chiavone
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Οικογένεια Selenopidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerine1

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 07:37 ΜΜ SAST

Τόπος

Old Place (Google, OSM)

Περιγραφή

Appears to be gravid. Rather rounded abdomen and quite large

Anyphops - Photo (c) Jarrod Todd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jarrod Todd
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Anyphops, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerine1

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:30 ΜΜ SAST

Τόπος

Old Place (Google, OSM)
Anyphops - Photo (c) Jarrod Todd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jarrod Todd
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Anyphops, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gideon36

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 12:52 ΜΜ SAST
Thomisus - Photo (c) M MR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by M MR
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Thomisus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joankleynhans

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 12:48 ΜΜ SAST
Sparassidae - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_zambeziaca

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:00 ΜΜ CAT
Hersilia - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Hersilia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesselpretorius

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:29 ΜΜ SAST
Palystes superciliosus - Photo (c) Martina Hölzl, Littlewood Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martina Hölzl, Littlewood Wildlife Photography
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Palystes superciliosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wickus_

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023

Τόπος

Brummeria (Google, OSM)

Περιγραφή

Incredibly small

Oecobius navus - Photo (c) Shannon Foreman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shannon Foreman
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Oecobius navus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nantistrydom

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:20 ΜΜ SAST
Hersilia - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Hersilia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamessouchon

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 06:17 ΜΜ SAST
Euprosthenops - Photo (c) Johann du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Euprosthenops, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:20 ΠΜ SAST
Drassodes - Photo (c) Alberto J. Narro Martín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto J. Narro Martín
Η ταυτότητα του χρήστη hrodulf: Γένος Drassodes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4933