Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnb-nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 09:02 AM NZDT
Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin_miskelly

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 12:02 AM +13

Περιγραφή

Adult male

Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ - Photo (c) colin_miskelly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ (Arctocephalus tropicalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin_miskelly

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2018 12:01 AM +13

Περιγραφή

Adult male

Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ - Photo (c) colin_miskelly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ (Arctocephalus tropicalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obscurus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2014 01:39 PM NZDT
Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ - Photo (c) colin_miskelly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ (Arctocephalus tropicalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 09:43 AM NZDT

Περιγραφή

Male Subantarctic fur seal at Point Munning with many NZ fur seals

Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ - Photo (c) colin_miskelly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ (Arctocephalus tropicalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnb-nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 09:02 AM NZDT
Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctophoca forsteri [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin_miskelly

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 12:02 AM +13

Περιγραφή

Adult male

Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ - Photo (c) colin_miskelly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ (Arctophoca tropicalis [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin_miskelly

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2018 12:01 AM +13

Περιγραφή

Adult male

Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ - Photo (c) colin_miskelly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ (Arctophoca tropicalis [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obscurus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2014 01:39 PM NZDT
Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ - Photo (c) colin_miskelly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ (Arctophoca tropicalis [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 09:43 AM NZDT

Περιγραφή

Male Subantarctic fur seal at Point Munning with many NZ fur seals

Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ - Photo (c) colin_miskelly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Γουνοφόρα Φώκια Της Νήσου Άμστερνταμ (Arctophoca tropicalis [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Mostly seedlings and young plants noted growing along strandline. This location is one of the strongholds for this species, which is now nearly extinct in Australia (still present in Tasmania) and extinct in the main islands of New Zealand.

Plants with male flowers only, female yet to develop.

Atriplex billardierei - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Atriplex billardierei, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Περιγραφή

Planted specimen in full flower. Flowers deeply pigmented fading to white when over-mature.

Veronica barkeri - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Veronica barkeri, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

Morning departure into Fiord

Ετικέτες

Eudyptes pachyrhynchus - Photo (c) Jenny Pansing, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Eudyptes pachyrhynchus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thorelley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)
Megadyptes antipodes - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Megadyptes antipodes, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rempson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Bird has a transmitter attached & aerial visible

Thinornis novaeseelandiae - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Thinornis novaeseelandiae, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigger31

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2003

Τόπος

Waitaki, NZ-OT, NZ (Google, OSM)
Megadyptes antipodes - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Megadyptes antipodes, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewblayney

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)
Thinornis novaeseelandiae - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Thinornis novaeseelandiae, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam31

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)
Thinornis novaeseelandiae - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Thinornis novaeseelandiae, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nweinzweig

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

All-focus

Megadyptes antipodes - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Megadyptes antipodes, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

intyrely_eco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Snares in rehab at Penguin Place

Eudyptes robustus - Photo (c) Dave Houston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Eudyptes robustus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

intyrely_eco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Tawaki in rehab at Penguin Place

Eudyptes pachyrhynchus - Photo (c) Jenny Pansing, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Eudyptes pachyrhynchus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

intyrely_eco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

2 chicks in rehab at Penguin Place

Megadyptes antipodes - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Megadyptes antipodes, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbutt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 01:06 PM +13
Gunnera manicata - Photo (c) Mauricio Uhle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Gunnera manicata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mistynites

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 11:18 AM +13
Vanessa gonerilla ida - Photo (c) Lloyd Esler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Vanessa gonerilla ssp. ida, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mistynites

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020
Rhipidura fuliginosa penita - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Rhipidura fuliginosa ssp. penita, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowan_hindmarsh_walls

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Common on island. Coming in in the evening after a day at sea. Apologies for terrible photos (It was almost dark)

Megadyptes antipodes - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Megadyptes antipodes, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 10:58 AM NZDT

Περιγραφή

Locally common in sandy ground being over run by pasture grasses. Fruiting capitula 30 mm diameter.

Acaena pallida - Photo (c) coenobita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Acaena pallida, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Περιγραφή

A population that stems from past deliberate plantings in 'open' ground and fernland that connects the lower and upper portions of Nikau Bush. These plantings have done exceptional well, including the fact that seedlings, saplings and second generation plants are now being seen at this site, this is good news for this species which is mostly in serious decline on Rekohu (Chatham Island).

Images show a few late season flowering specimens.

Brachyglottis huntii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Brachyglottis huntii, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 05:55 PM NZDT

Περιγραφή

Common on Rubus polyanthemus. Both uredia and telia present. Host plant rather 'unwell' but from experience it always recovers to continue being a cursed weed in this reserve.

Phragmidium violaceum - Photo (c) Nasser Halaweh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Phragmidium violaceum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calamanthus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Thinornis novaeseelandiae - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη houi: Thinornis novaeseelandiae, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 341