Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:20 PM EDT
Graphocephala fennahi - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Graphocephala fennahi, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:36 PM EDT
Rubus phoenicolasius - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Rubus phoenicolasius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:03 PM EDT
Episimus argutana - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Episimus argutana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:33 PM EDT
Macaria pustularia - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dbeadle
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Macaria pustularia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Agelaius tricolor - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Agelaius tricolor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2007 01:19 AM PDT

Τόπος

Cremen Road (Google, OSM)
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emecurb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 03:41 PM EST

Τόπος

Struble Trail (Google, OSM)
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emecurb

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 08:57 AM EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

emecurb

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:05 PM EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

emecurb

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 08:23 AM EDT

Περιγραφή

Hard to see, but looked to be a large hawk. Brown/reddish color.

Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 11:30 AM EDT

Περιγραφή

13 Jul 2017.
Bombay Hook NWR, Kent Co, DE.
Male.

Αμερικανικό Κεφαλούδι - Photo (c) Jacob Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Collison
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 09:22 AM PDT

Τόπος

Overfelt Gardens (Google, OSM)
Leiothlypis celata - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Leiothlypis celata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdizlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 02:01 PM EDT
Empidonax minimus - Photo (c) Laura Gooch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Empidonax minimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

birdnbone

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 07:37 PM EDT

Περιγραφή

This bird has to be one of my favorite discoveries in 2017. I didn't even know what bird it was until I started birding last year.

Photography © Kayla Wolf Photography

Γατοπούλι - Photo (c) tapaculo99, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

megraptor

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 05:23 PM EDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mikeshultz

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 06:41 AM EDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

mikeshultz

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 06:44 AM EDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Tripp Davenport, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

stclairdp

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 07:35 AM EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

petermmartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 02:32 PM EDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Olaf Oliviero Riemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermmartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 01:37 PM EDT
Anas crecca carolinensis - Photo (c) Derek Killby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Derek Killby
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Anas crecca ssp. carolinensis, Ένα μέλος του Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonewookie

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 12:23 PM ADT
Certhia americana - Photo (c) Cynthia Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cynthia Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Certhia americana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonewookie

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 12:23 PM ADT
Dryobates pubescens - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliottsteele

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 04:45 PM CST
Pteroglossus frantzii - Photo (c) Jeisson Figueroa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeisson Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Pteroglossus frantzii, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

tammysweeney

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 08:37 PM EDT
Γατοπούλι - Photo (c) tapaculo99, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrow-sparrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017 05:30 AM EDT
Buteo platypterus - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tracey Fandre
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Buteo platypterus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrow-sparrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017 04:40 AM EDT
Buteo platypterus - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tracey Fandre
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Buteo platypterus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

carloseduardosimentalcrespo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 04:55 PM MST
Τρίχρωμος Ερωδιός - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

ehicks1054

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 05:26 PM EST

Τόπος

Michigan, USA (Google, OSM)
Καναδική Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

michaelmcg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Zyryanov
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

alex_kittle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 12:37 PM EDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 276