Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2018 02:24 ΜΜ EST
Φαλακροκορακίδες - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 09:52 ΜΜ EDT
Argyrotaenia pinatubana - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Argyrotaenia pinatubana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 09:13 ΠΜ EDT
Pyrausta signatalis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Pyrausta signatalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadine

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 06:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Monkton, MD, USA (Google, OSM)
Glenoides texanaria - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Glenoides texanaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadine

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 06:41 ΠΜ EDT

Τόπος

Monkton, MD, USA (Google, OSM)
Prochoerodes lineola - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Prochoerodes lineola, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadine

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 06:41 ΠΜ EDT

Τόπος

Monkton, MD, USA (Google, OSM)
Plagodis alcoolaria - Photo (c) Marvin Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Plagodis alcoolaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadine

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Monkton, MD, USA (Google, OSM)
Philonome clemensella - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Philonome clemensella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:20 ΜΜ EDT
Graphocephala fennahi - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Graphocephala fennahi, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:36 ΜΜ EDT
Rubus phoenicolasius - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Rubus phoenicolasius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:03 ΜΜ EDT
Episimus argutana - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Episimus argutana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince66

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:33 ΜΜ EDT
Macaria pustularia - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Macaria pustularia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Agelaius tricolor - Photo (c) ramonamom, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Agelaius tricolor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2007 01:19 ΠΜ PDT

Τόπος

Cremen Road (Google, OSM)
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Art MacKinnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Art MacKinnon
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emecurb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 03:41 ΜΜ EST

Τόπος

Struble Trail (Google, OSM)
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emecurb

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 08:57 ΠΜ EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

emecurb

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:05 ΜΜ EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Art MacKinnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Art MacKinnon
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

emecurb

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 08:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hard to see, but looked to be a large hawk. Brown/reddish color.

Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 11:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

13 Jul 2017.
Bombay Hook NWR, Kent Co, DE.
Male.

Αμερικανικό Κεφαλούδι - Photo (c) Jacob Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Collison
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 09:22 ΠΜ PDT

Τόπος

Overfelt Gardens (Google, OSM)
Leiothlypis celata - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Leiothlypis celata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdizlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 02:01 ΜΜ EDT
Empidonax minimus - Photo (c) Laura Gooch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Empidonax minimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

birdnbone

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 07:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This bird has to be one of my favorite discoveries in 2017. I didn't even know what bird it was until I started birding last year.

Photography © Kayla Wolf Photography

Γατοπούλι - Photo (c) tapaculo99, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

megraptor

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 05:23 ΜΜ EDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mikeshultz

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 06:41 ΠΜ EDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

mikeshultz

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 06:44 ΠΜ EDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

stclairdp

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 07:35 ΠΜ EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Art MacKinnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Art MacKinnon
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

petermmartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 02:32 ΜΜ EDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Bob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermmartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 01:37 ΜΜ EDT
Anas crecca carolinensis - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tommy Farquhar
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Anas crecca ssp. carolinensis, Ένα μέλος του Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonewookie

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 12:23 ΜΜ ADT
Certhia americana - Photo (c) Cynthia Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cynthia Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Certhia americana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonewookie

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 12:23 ΜΜ ADT
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliottsteele

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 04:45 ΜΜ CST
Pteroglossus frantzii - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη hollycybelle: Pteroglossus frantzii, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 282