Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynxieboo

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 07:56 ΜΜ MSK
Cantharis rustica - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tusee

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 05:21 ΜΜ CEST
Cantharis fusca - Photo (c) Cécile Bassaglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis fusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetledavid

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:12 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Kerbtier # 308960

Podabrus alpinus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Podabrus alpinus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xhuriez

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 10:56 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Black mark on the pronotum
not touching the front margin.

Cantharis rustica - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetledavid

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 02:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Kerbtier # 314754

Cantharis nigra - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis nigra, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 02:10 ΜΜ CEST
Cantharis nigricans - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 02:51 ΜΜ CEST
Rhagonycha nigriceps - Photo (c) Andrea Peterlongo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Peterlongo
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Rhagonycha nigriceps, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 03:19 ΜΜ CEST
Cantharis pagana - Photo (c) Claudio Flamigni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudio Flamigni
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Σύνθετο Cantharis pagana, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 06:40 ΜΜ CEST
Cantharis livida - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis livida, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerbenverhoeff

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 03:05 ΜΜ SAST
Dendroxena quadrimaculata - Photo (c) romanvrbicek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by romanvrbicek
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Dendroxena quadrimaculata, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetledavid

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:15 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Kerbtier #307107

Cantharis rustica - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonjo

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 12:57 ΜΜ CEST
Galeruca rufa - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Galeruca rufa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gijwans

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:23 ΜΜ EET
Propylea quatuordecimpunctata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Propylea quatuordecimpunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gijwans

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 02:19 ΜΜ EET
Adalia decempunctata - Photo (c) karsten_s, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by karsten_s
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Adalia decempunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 04:53 ΜΜ CEST
Silpha - Photo (c) Siga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Γένος Silpha, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 08:50 ΜΜ MSK
Phosphuga atrata - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Phosphuga atrata, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frandelgado

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 05:51 ΜΜ CET
Phosphuga atrata - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Phosphuga atrata, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 12:55 ΠΜ CET

Τόπος

Granada, España (Google, OSM)
Silpha tristis - Photo (c) Martin Galli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Galli
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Silpha tristis, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schang_hai

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 01:06 ΠΜ CET
Silpha carinata - Photo (c) Bruno Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruno Durand
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Silpha carinata, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardmarques

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 08:58 ΠΜ CET
Silpha olivieri - Photo (c) Quentin Gaillard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Quentin Gaillard
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Silpha olivieri, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benedettaasr

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:21 ΠΜ CET
Ablattaria laevigata - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Ablattaria laevigata, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 09:46 ΠΜ CEST
Podabrus alpinus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Podabrus alpinus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 10:44 ΠΜ CEST
Cantharis pagana - Photo (c) Claudio Flamigni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudio Flamigni
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Σύνθετο Cantharis pagana, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappuggla

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018
Cantharis rustica - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrophoto_markus

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:07 ΜΜ CEST
Cantharis rustica - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroantoniolazaro

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:35 ΠΜ CEST
Rhagonycha fulva - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Lou Legrand
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Rhagonycha fulva, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroantoniolazaro

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:41 ΠΜ CEST
Rhagonycha fulva - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Lou Legrand
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Rhagonycha fulva, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adippe

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2015 10:55 ΠΜ CEST
Cantharis nigra - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis nigra, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tusee

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 02:23 ΜΜ CEST
Cantharis pellucida - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis pellucida, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddeladdi

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 06:45 ΜΜ CEST
Cantharis pellucida - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis pellucida, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 56864