Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

ruebezahl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:19 ΜΜ CEST
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apricaria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:19 ΜΜ BST
Agelastica alni - Photo (c) Marco Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Huang
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Agelastica alni, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracedt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023
Exochomus quadripustulatus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Exochomus quadripustulatus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt22570

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 10:46 ΠΜ BST
Agelastica alni - Photo (c) Marco Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Huang
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Agelastica alni, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerevely

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:38 ΜΜ BST
Ocypus olens - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Ocypus olens, Ένα μέλος του Ωκύπους (Γένος Ocypus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasperrott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:57 ΜΜ BST
Calathus fuscipes - Photo (c) Kurt Steinbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kurt Steinbach
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Calathus fuscipes, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwina_berlin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 02:24 ΜΜ BST

Τόπος

Devon, England, GB (Google, OSM)
Timarcha tenebricosa - Photo (c) Derek Harper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Timarcha tenebricosa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giantnormas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:18 ΜΜ BST
Gastrophysa polygoni - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Gastrophysa polygoni, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennwren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Rescued from pond

Leistus spinibarbis - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Leistus spinibarbis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulkingsnorth

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2014 01:47 ΜΜ BST
Anthocomus fasciatus - Photo (c) oldbilluk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Anthocomus fasciatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 01:09 ΜΜ BST

Περιγραφή

Less than 1cm long

Nimbus contaminatus - Photo (c) michi1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by michi1
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Nimbus contaminatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirsty_baker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:24 ΠΜ BST
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seakmus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 04:50 ΜΜ CEST
Silphinae - Photo (c) alphis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alphis
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Υποοικογένεια Silphinae, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevnat

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 09:29 ΜΜ CEST
Silpha tyrolensis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Silpha tyrolensis, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuliia_spinova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 05:12 ΜΜ EEST
Phosphuga atrata - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Phosphuga atrata, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svenaage

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 01:05 ΜΜ CEST
Silpha tristis - Photo (c) Martin Galli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Galli
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Silpha tristis, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didierlc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:50 ΠΜ CEST
Silpha - Photo (c) Siga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Γένος Silpha, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliamep

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 04:31 ΜΜ CEST
Anoplotrupes stercorosus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Anoplotrupes stercorosus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gl21056

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015 01:37 ΜΜ CEST

Τόπος

Rijssen, Nederland (Google, OSM)
Trypocopris vernalis - Photo (c) Dr. Guido Bohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dr. Guido Bohne
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Trypocopris vernalis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr286

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:17 ΜΜ CEST
Anoplotrupes stercorosus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Anoplotrupes stercorosus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 07:21 ΜΜ CEST

Τόπος

Tanne, Germany (Google, OSM)
Cantharis livida - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis livida, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cascarina

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 07:01 ΜΜ CEST
Cantharis fusca - Photo (c) Cécile Bassaglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis fusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

gomyranov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:23 ΜΜ MSK
Lagria - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Γένος Lagria, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cascarina

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 04:32 ΜΜ CEST
Cantharis nigricans - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent473

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:31 ΜΜ CEST
Cantharis rustica - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

lui_can

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giuliatarzariol

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023
Necrodes littoralis - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Necrodes littoralis, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lassehoejrup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 07:35 ΠΜ CEST
Nicrophorus humator - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Nicrophorus humator, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadeas_fabel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:40 ΠΜ CEST
Phosphuga atrata - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Phosphuga atrata, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmuguet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 02:04 ΜΜ CEST
Silpha - Photo (c) Siga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hokli: Γένος Silpha, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 77839