Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 03:54 PM CST
Larentiinae - Photo (c) Alexey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Υποοικογένεια Larentiinae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:50 PM CST
Olene - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Γένος Olene, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:26 PM CST
Thyrididae - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Thyrididae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:25 PM CST
Lymantriinae - Photo (c) Gaell Mainguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gaell Mainguy
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Υποοικογένεια Lymantriinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:25 PM CST
Idaea - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Γένος Idaea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:25 PM CST
Ennominae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Υποοικογένεια Ennominae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:25 PM CST
Xerodes - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Γένος Xerodes, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:24 PM CST
Lasiocampidae - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Lasiocampidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:11 PM CST
Tineidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Tineidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:06 PM CST
Carige - Photo (c) Jason Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Alexander
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Γένος Carige, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip1977

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 08:35 PM CST

Τόπος

Huizhou (Google, OSM)
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:18 PM CST
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:28 PM CST
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 06:41 AM +08
Pseudoadites frigida - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Pseudoadites frigida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamsambly

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

Cocoon? Something wriggled in or out of this.

Tineidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Tineidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hejil

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 12:58 PM IST
Eupterote - Photo (c) yakovlev.alexey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Γένος Eupterote, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 07:52 AM IST
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacky2

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:18 PM HKT

Τόπος

香港八仙嶺 (Google, OSM)
Micromelalopha - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Γένος Micromelalopha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_feng

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 10:24 AM UTC

Τόπος

Qingdao, CN-SD, CN (Google, OSM)
Lasiocampidae - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Lasiocampidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baohuhuanjing

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 11:40 AM CST
Dendrolimus punctata - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Dendrolimus punctata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3857

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 08:07 AM CST
Dendrolimus arizana - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hong
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Dendrolimus arizana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinning1012

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:12 AM CST

Τόπος

榆油山 (Google, OSM)
Euthrix - Photo (c) Tony Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Γένος Euthrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ti_lamare

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:25 PM IST

Τόπος

Shillong (Google, OSM)
Kunugia - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Γένος Kunugia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthikeyaeco

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 08:12 AM IST
Lasiocampidae - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Lasiocampidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijay44

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 01:41 PM IST
Lasiocampidae - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Οικογένεια Lasiocampidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Vitessa suradeva - Photo (c) Nuwan Chathuranga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nuwan Chathuranga
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Vitessa suradeva, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pygo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Vitessa suradeva - Photo (c) Nuwan Chathuranga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nuwan Chathuranga
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Vitessa suradeva, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pygo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Borbacha pardaria - Photo (c) Nuwan Chathuranga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nuwan Chathuranga
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Borbacha pardaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature5678

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Telangana, IN (Google, OSM)
Bastilla - Photo (c) KUMUD GHOSH, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by KUMUD GHOSH
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Γένος Bastilla, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:37 AM IST
Herminiinae - Photo (c) Stott Noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stott Noble
Η ταυτότητα του χρήστη hkmoths: Υποοικογένεια Herminiinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 96070