Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2008 03:33 PM HST
Plusiocampa - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Γένος Plusiocampa, Ένα μέλος του Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 06:12 PM HST

Περιγραφή

An endemic and cave specialised beetle Laemostenus (Actenipus) vignai Casale, 1988

Laemostenus vignai - Photo (c) Kaloust Paragamian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Laemostenus vignai, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 06:27 PM HST

Περιγραφή

Laemostenus (Pristonychus) cimmerius (Fischer von Waldheim, 1823)

Laemostenus cimmerius - Photo (c) Kaloust Paragamian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Laemostenus cimmerius, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δολιχόποδο Της Νάξου (Dolichopoda naxia)

Παρατηρητής

surfelife

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018
Δολιχόποδο Της Νάξου - Photo (c) Stelios ZACHARIAS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by alfredpimble
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Δολιχόποδο Της Νάξου (Dolichopoda naxia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredpimble

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2013 05:26 PM EEST

Περιγραφή

Text drawn from Flickr automatically:

The sinkhole of Kopaïs is one of the many sinkholes draining the old lake Kopaïs.

It is home to a colony of bats and a large number of Cave crickets (most likely the endemic Dolichopoda vandeli, first described by Boudout Saltet in 1970 and named in honour of Albert Vandel). This is a smallish individual, female (ovipositor not visible in the frame, but it was there).The length from the antennae to the end of the frame is about 15-20mm.

Like the way we get to see all her mouthparts (or at least a large proportion of them; the detail in the eye and the splash of mud on the first leg. Everyone gets muddy in Kopaïs!

Shot on a D3100 with sole source of light a tethered ring-flash held to frame left. 55mm Nikkor Micro AI f/2.8 on a 2x TC on 68mm of tubes. Levels (and sharpness) tweaked in Gimp.

Please note I am happy to receive critique through the comment box.

Dolichopoda vandeli - Photo (c) Stelios ZACHARIAS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by alfredpimble
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Dolichopoda vandeli, Ένα μέλος του Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobangles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2018 04:16 PM HST
Dolichopoda unicolor - Photo (c) Stelios ZACHARIAS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by alfredpimble
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Dolichopoda unicolor, Ένα μέλος του Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gourojohn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019
Dolichopoda graeca - Photo (c) Ioannis Gkourogiannis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Dolichopoda graeca, Ένα μέλος του Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 12:41 PM GMT
Dolichopoda - Photo (c) Giorgio Bardelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Γένος Dolichopoda, Ένα μέλος του Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 01:18 PM HST
Αλπικός Τρίτωνας - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2008 05:43 PM HST
Serradium - Photo (c) Kaloust Paragamian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Γένος Serradium, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2012 11:53 PM HST
Porcellionides cavernarum - Photo (c) Kaloust Paragamian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Porcellionides cavernarum, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινόλοφος Του Blasius (Rhinolophus blasii)

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2008 05:29 PM HST
Ρινόλοφος Του Blasius - Photo (c) Stelios ZACHARIAS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by alfredpimble
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Ρινόλοφος Του Blasius (Rhinolophus blasii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2008 05:09 AM HST
Minotauria fagei - Photo (c) Kaloust Paragamian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Minotauria fagei, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ioannisnikoloudakis

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 10:28 AM EET
Meta bourneti - Photo (c) Flight69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Meta bourneti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gourojohn

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 12:07 PM +03
Meta bourneti - Photo (c) Flight69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Meta bourneti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredpimble

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2012 03:20 PM EET

Τόπος

Attica, Greece (Google, OSM)

Περιγραφή

The Great Pothole of the Asteriou Monastery on Hymettus is home to a large population of Dolichopoda sp., these spiders, some horseshoe bats and various other invertebrates.

This cheeky chappie was caught on his web using 68mm of extension tubes with the kit lens, focused manually at 55mm, and a ring flash held off camera, above, for lighting in an otherwise pitch black environment. The spider's body has a width of about 5-6mm. The frame is as shot, reduced to 1600 pixels on the long side for uploading, after being tagged and tweaked for levels in GIMP.

I am happy with the transparency of the body, the hairs, and the fact I managed to get the eyes in focus.

Meta bourneti - Photo (c) Flight69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Meta bourneti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2007 07:47 AM HST
Meta bourneti - Photo (c) Flight69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Meta bourneti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2010 07:27 AM HST
Meta bourneti - Photo (c) Flight69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Meta bourneti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 06:29 AM HST

Τόπος

Crete, Greece (Google, OSM)

Περιγραφή

This is the first record of the cave orb-weaver spider Meta bourneti Simon, 1922 (Araneae: Tetragnathidae) in Crete. It was found during the research in the framework of LIFE-GRECABAT project (https://www.lifegrecabat.eu/en)

Meta bourneti - Photo (c) Flight69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Meta bourneti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaloustparagamian

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 03:13 PM HST
Meta bourneti - Photo (c) Flight69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hisr: Meta bourneti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20