Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten26

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 06:16 ΜΜ UTC
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luna73

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 06:40 ΜΜ MDT
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzy_e

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020

Τόπος

etobicoke ontario (Google, OSM)
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_doenges

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:03 ΜΜ EDT
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrindoll

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 07:36 ΜΜ MDT

Περιγραφή

At first, I thought this was a spider from the coloration on the wings. It is waking all over the stalks and leaves of sunflower

Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrindoll

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 07:36 ΜΜ MDT

Περιγραφή

At first, I thought this was a spider from the coloration on the wings. It is waking all over the stalks and leaves of sunflower

Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyyankech

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2005 10:50 ΠΜ MDT
Strauzia perfecta - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia perfecta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleenfspicer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 12:11 ΜΜ HST
Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 10:11 ΠΜ CDT

Τόπος

Oxford, IA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Female

Strauzia arculata - Photo (c) Sarah DeLong-Duhon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sarah DeLong-Duhon
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia arculata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bealeiderman

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2013 03:57 ΜΜ PDT
Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2006 06:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Ann Arbor, MI, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 04:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Many flies

Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 10:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On H. tuberosus

Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 08:10 ΠΜ CDT
Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natdoesscience

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 08:50 ΜΜ -05
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calopteryx

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 07:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Probably not identifiable to species

Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraklips

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2015 09:56 ΠΜ EDT
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 06:22 ΜΜ EDT
Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mle

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2012

Τόπος

Tallmadge, OH (Google, OSM)
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylejones

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2013 04:25 ΜΜ EDT
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014

Περιγραφή

Rock Creek Park, Washington, DC, USA. 17 May 2014.

Ετικέτες

LLF
Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014

Περιγραφή

Rock Creek Park, Washington, DC, USA. 17 May 2014.

Ετικέτες

LLF
Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2014 03:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

03 Jun 2014.
Buckingham Springs, Bucks Co, PA.
Male.
5.5 mm head-abdomen.
Found on Phalaris arundinacea.
ID courtesy of Ross Hill:
bugguide.net/node/view/943935

Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2015 05:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Rock Creek Park, Washington, DC, USA

Ετικέτες

LLF
Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 06:22 ΜΜ EDT
Tephritidae - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Οικογένεια Tephritidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 06:22 ΜΜ EDT
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 06:22 ΜΜ EDT
Strauzia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Γένος Strauzia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 05:52 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Strauzia longipennis - Photo (c) Theo Rickert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Theo Rickert
Η ταυτότητα του χρήστη hip1127: Strauzia longipennis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 29