Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 12:03 PM IST
Dexiinae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Υποοικογένεια Dexiinae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sumudu

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:08 PM +0530
Stomoxyini - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Φυλή Stomoxyini, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

k_pawan

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 11:06 AM IST
Καλλιφορίδες - Photo (c) Fan Gao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 11:15 AM CET

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 18-25 December 2020

Sarcophaginae - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Υποοικογένεια Sarcophaginae, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 02:28 PM AEDT

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 5-12 February 2021

Aphyssura - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Aphyssura, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 11:31 PM AEDT

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 5-12 March 2021

Cylindromyia - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Cylindromyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή Υπεροικογένεια Oestroidea

Παρατηρητής

kenghung

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 08:00 AM CST
Silbomyia cyanea - Photo (c) 大俠, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Silbomyia cyanea, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 09:58 AM AEST
Euphumosia papua - Photo (c) Zig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Euphumosia papua, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 09:17 AM CST
Silbomyia hoeneana - Photo (c) Fan Gao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Silbomyia hoeneana, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:40 PM IST
Rubriceps - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Σύνθετο Rutilia rubriceps-idesa-panthea-caesia-goerlingiana, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna165

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021
Euphumosia papua - Photo (c) Zig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Euphumosia papua, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 02:06 PM CST
Silbomyia - Photo (c) 傻子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Silbomyia, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcel-silvius

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 11:40 PM WIB
Silbomyia - Photo (c) 傻子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Silbomyia, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 01:57 PM CST
Silbomyia - Photo (c) 傻子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Silbomyia, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 02:01 PM CST
Silbomyia - Photo (c) 傻子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Silbomyia, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:20 PM CST
Silbomyia cyanea - Photo (c) 大俠, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Silbomyia cyanea, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:28 PM WIB
Silbomyia - Photo (c) 傻子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Silbomyia, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saiko_dd

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2016 10:27 AM UTC
Silbomyia - Photo (c) 傻子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Silbomyia, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή Υπεροικογένεια Oestroidea

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:53 AM IST
Rhiniidae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Οικογένεια Rhiniidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiranghadge

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 05:33 PM IST
Rubriceps - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Σύνθετο Rutilia rubriceps-idesa-panthea-caesia-goerlingiana, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajibmaulick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 09:06 AM IST

Περιγραφή

Halidaia, Insecta, Diptera, Tachinidae, Durgapur, West Barddhaman, West Bengal, India, 08/11/18

Halydaia - Photo (c) Nigel Main, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Halydaia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:37 PM AWST

Περιγραφή

Fly was temporarily resting between flights of many different species flies in a 'Lek' at the top of a rise. It was very windy.
Other flies included Sysiromyia rutilia.

Chaetophthalmus - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Chaetophthalmus, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:50 PM AWST

Περιγραφή

Fly was temporarily resting between flights of many different species flies in a 'Lek' at the top of a rise. It was very windy.
Other flies included Chaetophthalmus sp and Sysiromyia rutilia.

Cylindromyia - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Cylindromyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

plaintiger

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 10:04 AM +08
Καλλιφορίδες - Photo (c) Fan Gao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffbyrne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 09:58 AM AWST

Περιγραφή

Although there aren't any records of this subgenus and species recorded from WA these images resemble those of this species on this site and in other online sites.

Splendida-decora-crytica - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Σύνθετο Rutilia splendida-decora-chersipho-corona-cryptica, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσιλιίνες Υποοικογένεια Luciliinae

Παρατηρητής

benjaminlancer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 10:20 AM ACDT
Λουσιλιίνες - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Λουσιλιίνες (Υποοικογένεια Luciliinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 10:52 PM AEST
Rutilia - Photo (c) Doug Beckers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Γένος Rutilia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2016

Περιγραφή

Big Brown Fly

Donovanius - Photo (c) Jean and Fred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Υπογένος Donovanius, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffbyrne

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2017 05:13 AM AWST
Donovanius - Photo (c) Jean and Fred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Υπογένος Donovanius, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 09:49 PM AEST
Syrphini - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hinterrandmacrochaetenquerreihe: Φυλή Syrphini, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1406