Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:12 PM CEST

Τόπος

Los Escullos (Google, OSM)
Eurystylus bellevoyei - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Eurystylus bellevoyei, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:33 PM CEST
Coranus - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Γένος Coranus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:19 AM CEST

Τόπος

Los Escullos (Google, OSM)
Taylorilygus apicalis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Taylorilygus apicalis, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:48 AM CEST

Τόπος

Los Escullos (Google, OSM)
Remaudiereana annulipes - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Remaudiereana annulipes, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:28 AM CEST

Τόπος

Los Escullos (Google, OSM)
Orthotylus - Photo (c) Mick Talbot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Γένος Orthotylus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 06:16 AM CEST

Τόπος

Los Escullos (Google, OSM)
Remaudiereana annulipes - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Remaudiereana annulipes, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:35 AM CEST

Τόπος

Almería, Espagne (Google, OSM)
Ventocoris falcatus - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Ventocoris falcatus, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:42 PM CEST

Τόπος

Los Escullos (Google, OSM)
Tuponia mixticolor - Photo (c) vaggeliskoutsoukos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Tuponia mixticolor, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pangeo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:30 AM +03
Lethocerus patruelis - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Lethocerus patruelis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:40 PM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Montandoniola - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Γένος Montandoniola, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 12:42 PM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Nysius - Photo (c) Sally Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Γένος Nysius, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:13 PM CEST

Τόπος

Fréjus, France (Google, OSM)
Scolopostethus cognatus - Photo (c) bscrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Scolopostethus cognatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fakkoc

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 07:42 PM +03
Zelus renardii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Zelus renardii, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanoss

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 01:19 PM UTC
Graphosoma semipunctatum - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Graphosoma semipunctatum, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_bach

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2008 05:48 AM CDT
Rhynocoris iracundus - Photo (c) Yvan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Rhynocoris iracundus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:01 PM CEST

Τόπος

64400 Orin, France (Google, OSM)
Deraeocoris lutescens - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Deraeocoris lutescens, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:50 PM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Stygnocoris mandibularis - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Stygnocoris mandibularis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanoss

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 12:05 PM UTC
Carpocoris mediterraneus - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Carpocoris mediterraneus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozgunsipahioglu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:45 AM +03
Zelus renardii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Zelus renardii, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yulia10913

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 05:50 PM UTC
Adelphocoris lineolatus - Photo (c) salvatore_infanti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Adelphocoris lineolatus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 07:09 PM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Remaudiereana annulipes - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Remaudiereana annulipes, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gourojohn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:56 AM EEST
Halyomorpha halys - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:53 PM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Acrosternum millierei - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Acrosternum millierei, Ένα μέλος του Ακρόστερνο (Γένος Acrosternum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanoss

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 11:54 AM UTC
Rhynocoris punctiventris - Photo (c) jkt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Rhynocoris punctiventris, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fethullahkrtz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:07 PM +03
Spilostethus saxatilis - Photo (c) Ettore Balocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Spilostethus saxatilis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:33 PM CEST
Psacasta tuberculata - Photo (c) David Pereira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Psacasta tuberculata, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savvaszafeiriou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:31 PM +13
Lethaeus cribratissimus - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Lethaeus cribratissimus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savvaszafeiriou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:30 PM +13
Megalonotus colon - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Megalonotus colon, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timanel

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 09:55 PM CEST

Τόπος

Terrim (Google, OSM)
Phytocoris - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Γένος Phytocoris, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bleh_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:25 PM EEST
Liocoris tripustulatus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heteropteran: Liocoris tripustulatus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7137