Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jairo15058

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Córdoba, CO (Google, OSM)
Chauna chavaria - Photo (c) Vanesa Abad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vanesa Abad
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Chauna chavaria, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jairo15058

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 09:19 ΠΜ -05
Donacobius atricapilla - Photo (c) Luiz Fernando Matos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luiz Fernando Matos
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Donacobius atricapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonqm29

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 11:39 ΠΜ -05
Cacicus cela - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Cacicus cela, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gino78

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 09:44 ΠΜ -05

Τόπος

Palmira, CO-VC, CO (Google, OSM)
Theristicus caudatus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Theristicus caudatus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianes_25

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 12:54 ΜΜ -05
Stilpnia larvata - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Stilpnia larvata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeisson5

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024
Stilpnia cyanicollis - Photo (c) Alexandra Castañeda Hincapié, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexandra Castañeda Hincapié
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Stilpnia cyanicollis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeisson5

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024
Rupornis magnirostris - Photo (c) Mario Urrutia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mario Urrutia
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Rupornis magnirostris, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeisson5

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 07:14 ΠΜ -05
Ramphocelus flammigerus - Photo (c) julian londono, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Ramphocelus flammigerus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsva

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:58 ΠΜ -05
Thamnophilus multistriatus - Photo (c) jonathancoley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Thamnophilus multistriatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armando91977

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:31 ΠΜ -05

Περιγραφή

Foto en jardín de la finca Escocia 2 Santa Inés Yumbo Colombia

Euphonia xanthogaster - Photo (c) Santi MD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Santi MD
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Euphonia xanthogaster, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonqm29

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 11:40 ΠΜ -05
Cyanocorax yncas - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Cyanocorax yncas, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timelikeangela

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 06:29 ΠΜ -05
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana__

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:57 ΠΜ -05
Thamnophilus multistriatus - Photo (c) jonathancoley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Thamnophilus multistriatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana__

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 07:25 ΠΜ -05
Icterus galbula - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Icterus galbula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oswaldopinzonrueda

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:31 ΠΜ -05
Troglodytes aedon - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyleavens

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 12:31 ΜΜ -05

Περιγραφή

Torrent Ducks (male left, female right)

Ετικέτες

Merganetta armata - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Merganetta armata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argumedomaria

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:55 ΜΜ -05

Περιγραφή

Visto al frente de la urbanización la ceiba

Sicalis flaveola - Photo (c) Alejandro  Bayer Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Sicalis flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilianolince

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024

Περιγραφή

Vista una pareja

Momotus aequatorialis - Photo (c) Mauricio Macias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mauricio Macias
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Momotus aequatorialis, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilianolince

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 02:44 ΜΜ -05
Euphonia - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Γένος Euphonia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelitobarra

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 04:04 ΜΜ -05
Boissonneaua flavescens - Photo (c) ARALCAL by julian londono, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Boissonneaua flavescens, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:12 ΠΜ -05
Colibri coruscans - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Colibri coruscans, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:05 ΠΜ -05
Thraupis palmarum - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Thraupis palmarum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 07:39 ΠΜ -05
Thraupis episcopus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Thraupis episcopus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 08:10 ΠΜ -05
Turdus fuscater - Photo (c) Thomas Stromberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Turdus fuscater, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 08:24 ΠΜ -05
Molothrus bonariensis - Photo (c) eduardovieira17, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eduardovieira17
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Molothrus bonariensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 07:54 ΠΜ -05
Zonotrichia capensis - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 07:50 ΠΜ -05
Colibri coruscans - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Colibri coruscans, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 11:27 ΠΜ -05
Tangara gyrola - Photo (c) Arley Vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Tangara gyrola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 09:57 ΠΜ -05
Sicalis flaveola - Photo (c) Alejandro  Bayer Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Sicalis flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 05:42 ΜΜ -05
Thamnophilus doliatus - Photo (c) angel_castillo_birdingtours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by angel_castillo_birdingtours
Η ταυτότητα του χρήστη hernangomez: Thamnophilus doliatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 151