Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:11 PM CEST
Oryctes nasicornis - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Oryctes nasicornis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:23 PM CEST
Trichius gallicus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Trichius gallicus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 10:02 AM CEST
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyclornitho

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 03:30 PM CEST

Ετικέτες

Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος - Photo (c) sokolkov2002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sokolkov2002
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος (Calopteryx virgo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

cyclornitho

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:52 PM CEST

Τόπος

lyon (Google, OSM)
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishnu_sankar

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 05:56 PM IST
Aethriamanta brevipennis - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelfinlay
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Aethriamanta brevipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 11:38 AM CEST
Pentatoma rufipes - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jarvo
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Pentatoma rufipes, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardmarques

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 10:40 AM CEST
Hoplia coerulea - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Hoplia coerulea, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronguev

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 03:13 PM CEST
Hoplia coerulea - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Hoplia coerulea, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaom

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 06:42 PM CEST

Περιγραφή

Photos by Ma Carmen Ortiz Marzo

Hoplia coerulea - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Hoplia coerulea, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

y-delaunay

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 03:12 PM CEST
Hoplia coerulea - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Hoplia coerulea, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 02:47 PM CEST
Hoplia coerulea - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Hoplia coerulea, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gently_johnny

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 01:03 PM SAST
Trichius gallicus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Trichius gallicus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 04:56 PM MSK
Trichius fasciatus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Trichius fasciatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olegeertzhansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2005 02:39 PM UTC

Τόπος

Alvesta C, Sweden (Google, OSM)
Trichius fasciatus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Trichius fasciatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinvaleek

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 03:36 PM CEST
Trichius fasciatus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Trichius fasciatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_barandun

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:49 AM CEST
Trichius fasciatus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Trichius fasciatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:57 AM CEST
Trichius fasciatus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Trichius fasciatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)
Trichius fasciatus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Trichius fasciatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juni0r

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 08:33 AM SAST
Orthetrum cancellatum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Orthetrum cancellatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gypaetusbarbatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 06:34 AM PDT

Τόπος

Chiriqui, PA (Google, OSM)
Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 11:01 AM CEST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

juni0r

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 01:25 PM SAST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

juni0r

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 01:26 PM SAST
Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juni0r

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 01:22 PM SAST
Viola tricolor - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Viola tricolor, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

juni0r

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 01:25 PM SAST
Sarcophaga carnaria - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Sarcophaga carnaria, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juni0r

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 05:28 PM SAST
Salticus scenicus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juni0r

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:59 PM SAST
Salticus scenicus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juni0r

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 06:56 AM SAST
Notodonta ziczac - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Notodonta ziczac, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konrad_adler

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021

Τόπος

Halle (Google, OSM)
Carabus coriaceus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriette03: Carabus coriaceus, Ένα μέλος του Κάραβος (Γένος Carabus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 63