Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameswbeck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:35 PM CDT
Desarmillaria caespitosa - Photo (c) Matthew Hammond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Desarmillaria caespitosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Setophaga coronata auduboni - Photo (c) M.L. Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Setophaga coronata ssp. auduboni, Ένα μέλος του Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 12:33 PM PDT
Larus occidentalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Larus occidentalis, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

saltsl307

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 07:15 PM MDT

Τόπος

Alpine (Google, OSM)
Conopidae - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Οικογένεια Conopidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfloyd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 08:52 AM MDT
Archilochus alexandri - Photo (c) Michael Gray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Archilochus alexandri, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

esolano3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Quiscalus mexicanus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfloyd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:12 PM MDT

Ετικέτες

Peucaea cassinii - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Peucaea cassinii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfloyd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 08:23 AM MDT

Ετικέτες

Passerina amoena - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Passerina amoena, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derek335

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:43 AM MDT
Zenaida asiatica - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Zenaida asiatica, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braulio32

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:03 PM UTC
Selasphorus platycercus - Photo (c) Chuck Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Selasphorus platycercus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braulio32

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 12:29 PM UTC
Selasphorus platycercus - Photo (c) Chuck Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Selasphorus platycercus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

angel754

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 09:33 AM MDT
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

amarieh95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:05 PM MDT
Καναδική Χήνα - Photo (c) Thomas J. Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

amarieh95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:06 PM MDT
Οικόσιτη Πάπια - Photo (c) Nido Paras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Οικόσιτη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

josepharteaga

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:14 AM MDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Πάρουλα (Setophaga virens)

Παρατηρητής

vireokilledtheradiostar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:20 AM CDT

Περιγραφή

North side of Taylor hall- likely from this weekend. Eaten by ants

Πράσινη Πάρουλα - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Πράσινη Πάρουλα (Setophaga virens)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 04:16 PM CDT

Περιγραφή

to record marginally late date

Ετικέτες

Ixobrychus exilis - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Ixobrychus exilis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

saltsl307

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 07:15 PM MDT

Τόπος

Alpine (Google, OSM)
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrington2

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 03:06 PM EDT
Nuphar variegata - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Nuphar variegata, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssapryor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 04:42 PM UTC
Sorbus aucuparia - Photo (c) Hans Kylberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2013 04:22 PM PDT
Pheucticus ludovicianus - Photo (c) John Murnane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Pheucticus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2013 07:34 AM PST
Icterus spurius - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Icterus spurius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ardenna creatopus - Photo (c) Pablo Caceres Contreras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Ardenna creatopus, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ardenna grisea - Photo (c) Pablo Caceres Contreras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Ardenna grisea, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ardenna carneipes - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Ardenna carneipes, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2013 07:00 AM PST
Sphyrapicus thyroideus - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Sphyrapicus thyroideus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2013 12:39 PM PST
Κοινή Πάρουλα - Photo (c) Bill VanderMolen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2013 07:32 AM PST
Lanius ludovicianus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Lanius ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2013 07:42 AM PST
Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2013 04:20 PM PST
Artemisiospiza belli canescens - Photo (c) Mickey Long, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη henicorhina: Artemisiospiza belli ssp. canescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 32416