Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 03:17 PM PDT

Περιγραφή

Found on mostly bare soil. Under salmon berry, big leaf maple, doug-fir and red-cedar overstory. Spores waft out of the cups when blown on. Pliable fruiting body with central base, but no significant stipe. Cap tears relatively easily, somewhat rubbery.

Aleuria aurantia - Photo (c) megatherium, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Aleuria aurantia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2016 10:56 AM PST
Cantharellus subalbidus - Photo (c) furtwangl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Cantharellus subalbidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό
Cantharellus subalbidus - Photo (c) furtwangl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Cantharellus subalbidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 12:38 PM PDT
Cantharellus subalbidus - Photo (c) furtwangl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Cantharellus subalbidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Cantharellus subalbidus - Photo (c) furtwangl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Cantharellus subalbidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gennda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:20 PM PDT
Cantharellus subalbidus - Photo (c) furtwangl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Cantharellus subalbidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:14 PM PDT
Cantharellus subalbidus - Photo (c) furtwangl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Cantharellus subalbidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycodude

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:36 PM PDT
Cantharellus subalbidus - Photo (c) furtwangl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Cantharellus subalbidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgwypuff

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianrhodes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielwinkler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fascinatedbyfungi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylyr_j

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guy50

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guy50

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralphjbegley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

H J Andrews Expermental Forest
Temp: 35°
Partly sunny, Light rain
Douglas Fir, Maple

Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycodude

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Boletus regineus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Boletus regineus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelbananas24

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 06:05 PM PDT
Cantharellus subalbidus - Photo (c) furtwangl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Cantharellus subalbidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy_sea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:12 PM PDT
Cantharellus subalbidus - Photo (c) furtwangl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Cantharellus subalbidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:05 PM PDT
Macrocystidia cucumis - Photo (c) BiteYourBum.Com Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Macrocystidia cucumis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dstathis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Mycena strobilinoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Mycena strobilinoidea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungifinderpdx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 09:44 AM PDT
Mycena strobilinoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Mycena strobilinoidea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:29 PM HST

Περιγραφή

Growing on conifer log

Mycena strobilinoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Mycena strobilinoidea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calfloravore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 12:33 PM PDT
Mycena strobilinoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Mycena strobilinoidea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roguefungus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:31 AM PDT
Mycena strobilinoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Mycena strobilinoidea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quickanddirtygardens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Mycena strobilinoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Mycena strobilinoidea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirb72

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:26 PM PDT
Mycena strobilinoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hendre17: Mycena strobilinoidea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14419