Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroramalho

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:09 ΜΜ WEST
Gymnoscelis rufifasciata - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Gymnoscelis rufifasciata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugobarbosa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 08:58 ΜΜ WET
Agrotis segetum - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Agrotis segetum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugobarbosa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 10:00 ΜΜ WET
Mythimna languida - Photo (c) Luca Sattin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Sattin
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Mythimna languida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 07:02 ΠΜ HST

Τόπος

Évora, Portugal (Google, OSM)
Palpita vitrealis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Palpita vitrealis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 9, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 07:02 ΠΜ HST
Rhodometra sacraria - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Rhodometra sacraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 9, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 07:03 ΠΜ HST
Rhodometra sacraria - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Rhodometra sacraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 9, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 07:05 ΠΜ HST
Ethmia bipunctella - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Ethmia bipunctella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 9, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 06:58 ΠΜ HST

Τόπος

Évora, Portugal (Google, OSM)
Timandra comae - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Timandra comae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 9, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 06:59 ΠΜ HST

Τόπος

Évora, Portugal (Google, OSM)
Menophra japygiaria - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Menophra japygiaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 9, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 07:02 ΠΜ HST
Clytie illunaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Clytie illunaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 9, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 10:51 ΜΜ WEST
Eilema caniola - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Eilema caniola, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 09:15 ΠΜ CEST
Chloantha hyperici - Photo (c) antonio1961, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonio1961
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Chloantha hyperici, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 09:15 ΠΜ CEST
Coscinia chrysocephala - Photo (c) André Fabião, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by André Fabião
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Coscinia chrysocephala, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:10 ΜΜ BST

Τόπος

Évora, Portugal (Google, OSM)
Udea numeralis - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Udea numeralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 09:01 ΠΜ HST

Τόπος

Évora, Portugal (Google, OSM)
Ethmia terminella - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Ethmia terminella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 10:57 ΜΜ CEST
Menophra japygiaria - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Menophra japygiaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 10:58 ΜΜ CEST
Hadena sancta - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Hadena sancta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 10:59 ΜΜ CEST
Eudonia angustea - Photo (c) IES MANUEL GARCÍA BARROS A ESTRADA - PONTEVEDRA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Eudonia angustea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 11:00 ΜΜ CEST
Ethmia bipunctella - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Ethmia bipunctella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safara

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 11:03 ΜΜ CEST
Coscinia chrysocephala - Photo (c) André Fabião, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by André Fabião
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Coscinia chrysocephala, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hlousa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Beja, PT (Google, OSM)

Περιγραφή

Landed on the car roof.

Esperia sulphurella - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Esperia sulphurella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 7, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

omateus

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:31 ΜΜ CEST
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 5, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisquerido

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Lacerta schreiberi - Photo (c) jimileca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jimileca
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Lacerta schreiberi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 6, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa)

Παρατηρητής

mariamatos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2018 03:31 ΜΜ HST
Κοκκινοπέρδικα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 6, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldacosta

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 12:26 ΜΜ BST
Pyrrhosoma nymphula - Photo (c) Philipp salzgeber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp salzgeber
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Pyrrhosoma nymphula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 11:35 ΠΜ BST
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Μάιος 7, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 12:36 ΜΜ BST
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Μάιος 7, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 02:03 ΜΜ BST
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 7, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus)

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Καλαμοποταμίδα - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus)
Προστέθηκε στις Μάιος 7, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 08:59 ΠΜ BST
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heldercardoso: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 7, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 33