Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioinigo

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 10:24 AM CET

Τόπος

Cádiz, ES-AN, ES (Google, OSM)
Discoglossus galganoi - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Discoglossus galganoi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης Vipera berus

Παρατηρητής

summervogu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Graubünden, CH (Google, OSM)
Αστρίτης - Photo (c) martind, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Αστρίτης (Vipera berus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης Vipera berus

Παρατηρητής

marjojow

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021

Περιγραφή

Vipère mélanique vu sur le chemin de randonnée vers le refuge de Tardevant (pas de photo prise)

Vipera aspis - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Vipera aspis, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2012 08:40 AM HST

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)
Salamandra salamandra longirostris - Photo (c) roberto_sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Salamandra salamandra ssp. longirostris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα Salamandra salamandra

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 02:09 PM HST

Τόπος

Cádis, Espanha (Google, OSM)

Περιγραφή

larvae

Ετικέτες

Salamandra salamandra longirostris - Photo (c) roberto_sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Salamandra salamandra ssp. longirostris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olliescott

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 10:07 PM CEST
Salamandra salamandra longirostris - Photo (c) roberto_sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Salamandra salamandra ssp. longirostris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmanuelnietonavas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 02:20 PM CET
Salamandra salamandra longirostris - Photo (c) roberto_sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Salamandra salamandra ssp. longirostris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucislade

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 07:34 AM SAST

Περιγραφή

We have thirteen of these little creatures in our rainwater tank. Two still in the larval stages. They have a row of white spots on their undersides between front and back legs. At night they congregate on a floating log on top of o e another. Maybe prebetic zone salamanders or even salamander Algira if they have made it across the straits?!

Salamandra salamandra longirostris - Photo (c) roberto_sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Salamandra salamandra ssp. longirostris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastiaan

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2018 01:04 PM CET

Τόπος

Cádiz, Spanje (Google, OSM)
Salamandra salamandra longirostris - Photo (c) roberto_sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Salamandra salamandra ssp. longirostris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turnercichlid

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 04:42 PM CET

Τόπος

Cádiz, Spain (Google, OSM)
Salamandra salamandra longirostris - Photo (c) roberto_sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Salamandra salamandra ssp. longirostris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shunkamanitotanka

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Bombina variegata pachypus - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Bombina variegata ssp. pachypus, Ένα μέλος του Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ Γένος Pelophylax

Παρατηρητής

chiara_esposito

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 09:47 AM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ Γένος Pelophylax

Παρατηρητής

bltnature

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 01:09 PM SAST

Τόπος

Tolfa, Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Pelophylax kl. esculentus

Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacleonardi

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 07:26 PM UTC

Περιγραφή

La photo de l'étang sur le lieu de l'enregistrement audio est visible sur le taxon iris des marais du 11 mai 2020.

Pelophylax esculentus - Photo (c) Luciano 95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Pelophylax esculentus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgippet

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:48 AM UTC

Περιγραφή

Dead on road

Lissotriton helveticus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα Salamandra salamandra

Παρατηρητής

vampa

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 02:02 PM SAST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlotte213

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 02:28 PM CET
Lissotriton helveticus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα Salamandra salamandra

Παρατηρητής

sa_ra

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 09:40 PM CEST
Salamandra salamandra terrestris - Photo Emilisha, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Salamandra salamandra ssp. terrestris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcooren

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 11:40 AM SAST
Lissotriton helveticus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ Γένος Pelophylax

Παρατηρητής

fabricemrugala

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 09:37 AM SAST
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 02:41 PM CEST
Pelophylax esculentus - Photo (c) Luciano 95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Pelophylax esculentus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος Rana temporaria

Παρατηρητής

shulard

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 03:24 PM SAST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Sergio Scaravelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastien_despont

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:35 PM CEST

Τόπος

Alixan (Google, OSM)
Bufo spinosus - Photo (c) snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ Γένος Pelophylax

Παρατηρητής

achine

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:23 PM CEST
Pelophylax esculentus - Photo (c) Luciano 95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Pelophylax esculentus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_schimansky

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 03:01 PM UTC

Τόπος

Balearen, Spanien (Google, OSM)
Pelophylax perezi - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Pelophylax perezi, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sivalb_

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:52 AM SAST
Bufotes balearicus - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Bufotes balearicus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ynzklkli

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 09:47 PM +01
Bufotes boulengeri boulengeri - Photo (c) moroccoherps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by moroccoherps
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Bufotes boulengeri ssp. boulengeri, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clment89

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 07:41 PM SAST
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noemiegerboin

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:10 PM CEST
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miuleta

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 08:43 AM SAST
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hcuohc: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1309