Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

bolickscott

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Αζτεκόγλαρος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceph

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This toad has taken up in this old flower pot. Just wondering what kind it is?

Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merebeth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 03:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Is the observation wild? How? Yes this observation is wild. It was found in a natural park where nothing was planted by humans, it was naturally there.
Weather conditions? 90°F outside. Partly cloudy with 0 inches of rain.
Enviormental contex? Nested in a tree. I kept my distance as I qas not certain the type of snake. There was watee near by.
How species was determined? Due to the pointy head and brown and black scales I determined it to be a cottonmouth. Used website https:/srelherp.uga.edu/snakes/agkpis.htm

Nerodia taxispilota - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Nerodia taxispilota, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamlinsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 02:10 ΜΜ EDT
Nerodia sipedon pleuralis - Photo (c) Jacklyn A. Kovacs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jacklyn A. Kovacs
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Nerodia sipedon ssp. pleuralis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caslaton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 08:58 ΜΜ EDT
Lithobates sphenocephalus - Photo (c) jackandshirley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jackandshirley
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Lithobates sphenocephalus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caslaton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 02:14 ΜΜ EDT
Hyla squirella - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Hyla squirella, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susieheisey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 08:30 ΠΜ EDT
Lithobates sphenocephalus - Photo (c) jackandshirley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jackandshirley
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Lithobates sphenocephalus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwabrams

Ημερομηνία

Ιούλιος 2006

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Gopherus polyphemus - Photo (c) Arthur Windsor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Gopherus polyphemus, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie0924

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2015 03:54 ΜΜ EDT
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Alyssa Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alyssa Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

napoleon1799

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 01:06 ΜΜ EDT
Ανατολικό Σκιουράκι - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcs13

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 06:57 ΠΜ EDT
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heather224

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 10:18 ΠΜ EDT
Pseudacris nigrita - Photo (c) Roger Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roger Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Pseudacris nigrita, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autryrw

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 11:03 ΠΜ EDT
Apalone ferox - Photo (c) Nick Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Apalone ferox, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_sieja

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 02:25 ΜΜ EDT
Hyla femoralis - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Hyla femoralis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igblakehassnakes

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 12:50 ΜΜ EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjbertrand

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 09:16 ΜΜ EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kagljp

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Alyssa Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alyssa Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satakieli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Sceloporus undulatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Sceloporus undulatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracemanning

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 08:10 ΠΜ EDT
Opheodrys aestivus - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Opheodrys aestivus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mussins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 09:02 ΠΜ EDT
Diadophis punctatus - Photo (c) spencer_riffle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Diadophis punctatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyfelt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Terrapene carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Terrapene carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

princessbynature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 11:51 ΜΜ EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinanna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 12:19 ΜΜ EDT
Hyla gratiosa - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Hyla gratiosa, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrooks1522

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 12:19 ΜΜ EDT
Coluber constrictor - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Coluber constrictor, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

averyb98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Alyssa Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alyssa Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 09:45 ΠΜ EDT
Coluber constrictor - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Coluber constrictor, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youngliz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2017 04:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Really not sure! Help!

Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 10:50 ΜΜ EDT
Pseudacris crucifer - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 10:56 ΜΜ EDT
Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedimaria

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 09:50 ΠΜ EDT
Nerodia fasciata - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη hchandler: Nerodia fasciata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 74