Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makeh53

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 08:51 PM EEST
Scutellaria galericulata - Photo (c) Мария Филатова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Мария Филатова
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Scutellaria galericulata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karainio

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Pedicularis sceptrum-carolinum - Photo (c) Ilya Filippov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ilya Filippov
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Pedicularis sceptrum-carolinum, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsusram

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 07:23 PM EEST

Τόπος

Espoo, Suomi (Google, OSM)
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Κονάκι (Anguis colchica)

Παρατηρητής

nea9

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 08:17 PM EEST
Ανατολικό Κονάκι - Photo (c) Alexey Katz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Katz
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Ανατολικό Κονάκι (Anguis colchica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttso

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:55 AM EEST
Iris pseudacorus - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Iris pseudacorus, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhako50

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 06:29 PM EEST
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhako50

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 07:03 PM EEST
Persicaria amphibia - Photo (c) erik_p, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by erik_p
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Persicaria amphibia, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_bierbaumer

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 07:23 PM EEST
Parnassia palustris - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Parnassia palustris, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eppu_

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:44 AM EEST
Berteroa incana - Photo (c) Joseph Kurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph Kurtz
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Berteroa incana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eppu_

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:51 AM EEST
Cystopteris fragilis - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Cystopteris fragilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uskiesko

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:11 PM EEST
Viburnum opulus - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badhatter

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:40 PM EEST

Τόπος

Vihti (Google, OSM)
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Convallaria majalis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:04 PM EEST
Arctostaphylos uva-ursi - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Arctostaphylos uva-ursi, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:04 PM EEST
Arctoparmelia centrifuga - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Arctoparmelia centrifuga, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paavosallinen

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 06:49 PM EEST
Cantharellus cibarius - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Cantharellus cibarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pentsku

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:16 PM EEST
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Convallaria majalis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

pentsku

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:04 PM EEST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:13 PM EEST
Calluna vulgaris - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Calluna vulgaris, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yb99ebu

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:18 PM EEST
Rubus saxatilis - Photo (c) Ole Husby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Rubus saxatilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:54 PM EEST
Gymnosporangium cornutum - Photo (c) bjoerns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bjoerns
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Gymnosporangium cornutum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riina_kaisa

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 02:46 PM EEST
Nymphoides peltata - Photo (c) Margrit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Nymphoides peltata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viivikilpelainen

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 08:02 PM EEST
Actaea spicata - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Actaea spicata, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamannin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:49 AM EEST

Τόπος

Helsinki, Finland (Google, OSM)
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

mamannin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:48 AM EEST

Τόπος

Helsinki, Finland (Google, OSM)
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamannin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:49 AM EEST

Τόπος

Helsinki, Finland (Google, OSM)
Calla palustris - Photo (c) Daniel Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Calla palustris, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viivikilpelainen

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 05:41 PM EEST
Empetrum nigrum - Photo (c) Dmitry Kulakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dmitry Kulakov
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Empetrum nigrum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raija_paltta

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:17 PM EEST

Τόπος

Mikkeli, Suomi (Google, OSM)
Comarum palustre - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Comarum palustre, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riina_kaisa

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:16 PM EEST
Veronica longifolia - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Veronica longifolia, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kauko_paltta

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:20 PM EEST

Τόπος

Mikkeli, Suomi (Google, OSM)
Comarum palustre - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Comarum palustre, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 02:30 PM EEST
Ribes alpinum - Photo (c) Vireloup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vireloup
Η ταυτότητα του χρήστη harrinygren: Ribes alpinum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11307