Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thedentist25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:33 AM EST
Morella cerifera - Photo (c) Homer Edward Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Morella cerifera, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thedentist25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:47 AM EST
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:29 PM EST

Τόπος

Gatesville, NC, US (Google, OSM)
Yucca filamentosa - Photo (c) Gertrud K., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Yucca filamentosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleciamark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:38 PM EST

Περιγραφή

Plant

Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casey_wofford

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023
Pterocaulon - Photo (c) Jason Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Γένος Pterocaulon, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manplanpanama

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 03:35 PM EST

Περιγραφή

In pitcher bog

Drosera capillaris - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Drosera capillaris, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

danefgeh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:08 AM EST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danefgeh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:28 AM EST
Liquidambar styraciflua - Photo (c) Tony Alter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Liquidambar styraciflua, Ένα μέλος του Υγράμβαρη (Γένος Liquidambar)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danefgeh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:29 AM EST
Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwostendorff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 09:29 AM EST

Τόπος

Vandemere, NC, US (Google, OSM)
Phragmites - Photo (c) InAweofGod'sCreation, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Γένος Phragmites, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmburleson93

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 01:37 PM EST
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellumknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:28 PM EDT
Quiscalus major - Photo (c) unnormalized, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Quiscalus major, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellumknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:28 PM EDT
Quiscalus major - Photo (c) unnormalized, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Quiscalus major, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellumknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:30 PM EDT
Quiscalus major - Photo (c) unnormalized, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Quiscalus major, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

lesliewaugh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 12:19 PM EST

Τόπος

Carteret County (Google, OSM)

Περιγραφή

ID help welcome!

Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Balduvino
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Γένος Larus)

Παρατηρητής

haley396

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 01:02 PM EST

Τόπος

Wrightsville Beach (Google, OSM)
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

wake_nc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 08:52 PM EST

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: damian

Nyssa - Photo (c) Ted, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Γένος Nyssa, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cumberland_nc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: jase

Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currituck_nc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: ctuckin

Quiscalus major - Photo (c) unnormalized, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Quiscalus major, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momto11

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 01:46 PM EST
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momto11

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 01:49 PM EST
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)

Παρατηρητής

ephofmann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Μικρή Σταχτόπαπια - Photo (c) Matt Felperin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Felperin
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)

Παρατηρητής

ephofmann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Duck in the middle

Μικρή Σταχτόπαπια - Photo (c) Matt Felperin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Felperin
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cumberland_nc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: doublez

Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο (Hericium erinaceus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marthaiw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Parmelioideae - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Υποοικογένεια Parmelioideae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marthaiw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 12:54 PM EST

Τόπος

Havelock (Google, OSM)
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

harveyharrison

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 03:36 PM EST

Τόπος

Edenton (Google, OSM)
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jody205

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 04:35 PM EST
Hydrocotyle - Photo (c) Jose Alicea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose Alicea
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Γένος Hydrocotyle, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

thedentist25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:57 AM EST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

thedentist25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:47 AM EST
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη harrier: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 21720