Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriscosslett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:42 AM NZST
Metrosideros robusta - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hamish_carson: Metrosideros robusta, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwibear153

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 01:33 PM NZST

Περιγραφή

Bad photo of Bellbird at Pinehaven School!

Anthornis melanura - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hamish_carson: Anthornis melanura, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_cosslett

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2016 09:18 AM NZST
Anthornis melanura - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hamish_carson: Anthornis melanura, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_cosslett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2016 09:08 AM +13
Hedycarya arborea - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη hamish_carson: Hedycarya arborea, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_cosslett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2016 08:31 AM +13
Calystegia silvatica disjuncta - Photo (c) Shane Orchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shane Orchard
Η ταυτότητα του χρήστη hamish_carson: Calystegia silvatica ssp. disjuncta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_cosslett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2016 09:02 AM +13
Cortaderia - Photo (c) kanegen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hamish_carson: Γένος Cortaderia, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

chris_cosslett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2016 06:32 PM +13
Mohoua albicilla - Photo (c) Pete McGregor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pete McGregor
Η ταυτότητα του χρήστη hamish_carson: Mohoua albicilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός Ο Ψηλός (Fraxinus excelsior)

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2015

Περιγραφή

??
A few trees lurking within kahikatea remnant. No seedlings seen.

Φραξός Ο Ψηλός - Photo (c) Gertjan van Noord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hamish_carson: Φραξός Ο Ψηλός (Fraxinus excelsior)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2015 09:38 AM +13
Mohoua albicilla - Photo (c) Pete McGregor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pete McGregor
Η ταυτότητα του χρήστη hamish_carson: Mohoua albicilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2015
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9