Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwater13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:02 PM PDT
Coenonympha california california - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Coenonympha california ssp. california, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwater13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:59 PM PDT
Empidonax difficilis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Empidonax difficilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwater13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:56 PM PDT
Spizella passerina - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwater13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:51 PM PDT

Περιγραφή

Tennessee based on the white undertail coverts and short tail.

Leiothlypis peregrina - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Leiothlypis peregrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmoorhatch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016 11:18 AM PDT
Hesperopsis libya - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Hesperopsis libya, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xranger2013

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 11:59 AM PDT

Περιγραφή

We usually see these sootywings in April. This is a rarely encountered (at least locally) fall flight.

Hesperopsis libya - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Hesperopsis libya, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwater13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:41 PM PDT

Τόπος

Colton, CA, USA (Google, OSM)
Abaeis nicippe - Photo (c) Michael Retter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Abaeis nicippe, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stella_rr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 09:07 PM UTC

Περιγραφή

Is this a Gilded Flicker? Maybe a Northern Flicker? I don't know! It has spots on it's belly.

Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) wow_arizona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά Mimus polyglottos

Παρατηρητής

stella_rr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 08:16 PM UTC

Περιγραφή

I don't know what type of bird this is.

Μίμος Του Βορρά - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα Haemorhous mexicanus

Παρατηρητής

stella_rr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:46 AM UTC

Περιγραφή

I don't know the species of this bird.

Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα Haemorhous mexicanus

Παρατηρητής

stella_rr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:52 AM UTC

Περιγραφή

I see so many of these birds bit I don't know what species it is.

Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάρος Γένος Larus

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:59 PM PDT
Γλάρος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Γλάρος (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:34 AM PDT
Τοξόστομος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Τοξόστομος Της Καλιφόρνιας (Toxostoma redivivum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:43 AM PDT
Empidonax difficilis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Empidonax difficilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:59 AM PDT
Baeolophus inornatus - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Baeolophus inornatus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα Streptopelia decaocto

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 08:51 AM PST

Περιγραφή

This recording has Eurasian Collared-Dove calls, cows mooing, and a red-tailed hawk. Unfortunately, it is a very noisy recording and I wasn't able to remove the noise without adversely affecting the quality of the bird calls. I cut out some wind noise and significantly amplified the volume because the bird was far away.

Reference:
https://www.allaboutbirds.org/guide/Eurasian_Collared-Dove/sounds

Ετικέτες

Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:32 AM PDT
Psaltriparus minimus - Photo (c) naturebud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Psaltriparus minimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:36 AM PDT
Pipilo maculatus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Pipilo maculatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajanulaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2000 04:28 PM PST
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα Calidris alba

Παρατηρητής

stephannflora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:45 AM PDT
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephannflora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:52 AM PDT
Vireo gilvus - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Vireo gilvus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganralph

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:42 PM PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)
Larus occidentalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Larus occidentalis, Ένα μέλος του Γλάρος (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephannflora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:51 AM PDT
Leiothlypis celata - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Leiothlypis celata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_coop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 08:00 AM PDT
Piranga ludoviciana - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Piranga ludoviciana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα Haemorhous mexicanus

Παρατηρητής

stephannflora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:35 AM PDT
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephannflora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:13 AM PDT
Setophaga occidentalis - Photo (c) Frode Jacobsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Setophaga occidentalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esather14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:39 PM PDT
Larus occidentalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Larus occidentalis, Ένα μέλος του Γλάρος (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ Accipiter cooperii

Παρατηρητής

siennacampfield

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2019 10:32 AM UTC
Γεράκι Του Κούπερ - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα Meleagris gallopavo

Παρατηρητής

ajhoot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 06:18 PM PDT
Άγρια Γαλοπούλα - Photo (c) Per Verdonk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabrice82

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:05 PM UTC
Turdus rufopalliatus - Photo (c) Gonzalo Zepeda Martínez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη guyincognito: Turdus rufopalliatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 43029