Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramassotti

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 08:09 AM -03

Τόπος

Mata São José (Google, OSM)
Hoplocrates monacha - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Hoplocrates monacha, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zezitofilho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 02:24 PM -03

Τόπος

RPPN Pedra D'Antas (Google, OSM)
Tillandsia geminiflora - Photo (c) Diego Monsores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Monsores
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Tillandsia geminiflora, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

everton19

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:00 AM -03

Τόπος

RPPN Pedra D'Antas (Google, OSM)
Σαύρες - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciocampelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 02:13 PM -03

Τόπος

Murici, AL, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Cigarra

Carineta cearana - Photo (c) vanilendil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vanilendil
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Carineta cearana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramassotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:43 AM -03
Phrynops geoffroanus - Photo (c) Mauricio Ocampo Ballivian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mauricio Ocampo Ballivian
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Phrynops geoffroanus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabianasoliveira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022
Turdus amaurochalinus - Photo (c) Egon Fink, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Turdus amaurochalinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigosapienza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 09:10 AM -03
Dysdaemonia fosteri - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Dysdaemonia fosteri, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrgussoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 09:10 AM -03
Dysdaemonia fosteri - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Dysdaemonia fosteri, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

registroscomunitariosderioclarosp

Ημερομηνία

Αύγουστος 1959

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Data de coleta: 01/VIII/1959
Procedência: Itirapina, SP, Brasil
Coletor: Lazaro José S. Lobo
Foto do exemplar: Ana Carolina dos Santos Mendes Lemos

Rhea americana - Photo (c) Robert Siegel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Siegel
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Rhea americana, Ένα μέλος του Ρεόμορφα (Τάξη Rheiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

hrgussoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 12:07 PM -03
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

hrgussoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 09:33 AM -03
Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrgussoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 10:44 AM -03
Burnsius orcus - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Burnsius orcus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielalocher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 09:45 AM -03
Myscelia orsis - Photo (c) Ben P, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ben P
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Myscelia orsis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielalocher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:21 PM -03
Dasypus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Γένος Dasypus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogeriomachado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 04:56 PM -03
Auricularia cornea - Photo (c) flo2018, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by flo2018
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Auricularia cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrgussoni

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Anteos - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Γένος Anteos, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramassotti

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 03:34 PM -03
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramassotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 07:15 AM -03

Τόπος

Unesp. (Google, OSM)
Quesada gigas - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alanis
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Quesada gigas, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramassotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 12:21 PM -03
Mechanitis lysimnia - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Mechanitis lysimnia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramassotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 12:13 PM -03
Mechanitis polymnia - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Mechanitis polymnia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramassotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 12:46 PM -03
Tegosa claudina - Photo (c) Sandro Salomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandro Salomon
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Tegosa claudina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramassotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:17 PM -03
Dircenna dero - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Dircenna dero, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramassotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:03 PM -03
Strymon bubastus - Photo (c) liamly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liamly
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Strymon bubastus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogeriomachado

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:07 AM -03
Leptotes cassius - Photo (c) alessandradalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by alessandradalia
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Leptotes cassius, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogeriomachado

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:22 AM -03
Mechanitis polymnia - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Mechanitis polymnia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

registroscomunitariosderioclarosp

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 1982 10:31 AM -03

Περιγραφή

Coletor: A. S. Abe
Prep.: Yoshika Oniki
Sexo: macho
Testes: 1x2 mm

Πορφυροχελίδονο - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bill Carrell
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Πορφυροχελίδονο (Progne subis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogeriomachado

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 04:37 PM -03
Hamadryas februa - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Hamadryas februa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiobrito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 10:00 AM -03

Τόπος

Boa Nova, BA, BR (Google, OSM)
Encyclia jenischiana - Photo (c) Arne Holgersson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arne Holgersson
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Encyclia jenischiana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:21 PM -03
Pseudoleistes - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Γένος Pseudoleistes, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 02:35 PM -03

Τόπος

Pelotas, BR-RS, BR (Google, OSM)
Jacana jacana - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη gussoni: Jacana jacana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1475