Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 11:28 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Substrate Kunzea

Truncospora ochroleuca - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Truncospora ochroleuca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 03:10 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Substrate Prunus sp. Pores 3 per mm.

Truncospora ochroleuca - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Truncospora ochroleuca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2018 04:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Has the same large thick-walled truncate dextrinoid spores as another recent collection so I assume it is P. ochroleuca again. Photo poor. On dead log.

Truncospora ochroleuca - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Truncospora ochroleuca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess582

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:48 ΠΜ NZST
Socca pustulosa - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Socca pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irene_r

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 11:49 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Very small hairy spider close to natural forest at Rotorua.

Socca pustulosa - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Socca pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boredvoyeur

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 05:14 ΜΜ NZDT
Allium triquetrum - Photo (c) Lies Van Rompaey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Allium triquetrum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:56 ΜΜ NZST
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjkramer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:18 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Approx 3mm long, found in bathroom. Head is brown, underside is pale. Appears to have small ‘spines’ all over, with 2 (possibly 3?) longer ones off the tail

Anthrenus - Photo (c) Nadja Baumgartner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nadja Baumgartner
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Γένος Anthrenus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess582

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:48 ΠΜ NZST
Eriophora pustulosa - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Eriophora pustulosa [inactive], Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

amandabarber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 12:31 ΜΜ NZDT
Arocatus rusticus - Photo (c) Claas Damken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Claas Damken
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Arocatus rusticus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 11:28 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Substrate Kunzea

Perenniporia ochroleuca - Photo (c) Matthew Priestley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Priestley
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Perenniporia ochroleuca [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2017
Lepidella - Photo (c) schizoform, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Τμήμα Lepidella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2020
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irene_r

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 11:49 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Very small hairy spider close to natural forest at Rotorua.

Eriophora pustulosa - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Eriophora pustulosa [inactive], Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 03:03 ΜΜ NZDT
Trichoderma - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Γένος Trichoderma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 09:06 ΠΜ NZST
Laccaria - Photo (c) cassymcc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by cassymcc
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Γένος Laccaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darren85

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bylsand

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 03:56 ΜΜ NZST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bylsand

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 04:23 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Love how the mushrooms have just shoved the clods aside.

Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thankyou

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 11:07 ΜΜ NZST
Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pittosporum

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 04:05 ΜΜ NZST
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saracoutinho

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Found it growing close to a tree - some sort of maple, I believe. The tree didn't seem to be doing very well.

It could be a Laughing Jim but I'm not sure.

Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilhendersongennz

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 09:45 ΠΜ +13
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 03:10 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Substrate Prunus sp. Pores 3 per mm.

Perenniporia ochroleuca - Photo (c) Matthew Priestley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Priestley
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Perenniporia ochroleuca [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2019 11:46 ΠΜ NZDT
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 03:03 ΜΜ NZDT
Hypocrea - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Γένος Hypocrea [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack-sowden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 07:22 ΜΜ +13
Vanessa itea - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Vanessa itea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codfish

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018

Περιγραφή

Polyporus sp. 'Kennedy's Bush'

Bresadolia - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Γένος Bresadolia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

thankyou

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 01:15 ΜΜ HST

Περιγραφή

Pine forest

Σκληρόδερμα - Photo (c) katjustis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thankyou

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 02:20 ΜΜ HST

Περιγραφή

Pine forest

Coprinus comatus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

ekojeo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 12:42 ΜΜ +13
Ceratiomyxa fruticulosa - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grey: Ceratiomyxa fruticulosa, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2019
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 41