Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 02:41 PM -05
Eunica monima - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Eunica monima, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexploradoresfarallones

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 03:58 PM -05

Ετικέτες

Chlosyne lacinia - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Chlosyne lacinia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william336

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:12 PM -05
Dinia mena - Photo (c) darcyhardwick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by darcyhardwick
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Dinia mena, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulfresneda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 11:42 AM -05
Dynamine artemisia - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Dynamine artemisia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:43 PM -05
Ithomia terra - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shirdipam
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Ithomia terra, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristatusleon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2013 01:58 AM -05
Mechanitis polymnia - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Mechanitis polymnia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristatusleon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2013 10:01 PM -05
Morpho menelaus - Photo (c) Edgar Abel Toribio Pèrez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgar Abel Toribio Pèrez
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Morpho menelaus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:27 AM -05
Eunica malvina - Photo (c) Lepidoptera Colombiana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lepidoptera Colombiana
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Eunica malvina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:34 AM -05
Heliconius erato hydara - Photo (c) Miguel Diaz Anaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Diaz Anaya
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Heliconius erato ssp. hydara, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalistapdy

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 08:18 AM -05
Papilio thoas - Photo (c) Sebastian K. Herzog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastian K. Herzog
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Papilio thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulfresneda

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 09:06 AM -05
Eresia polina - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Eresia polina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulfresneda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 08:52 AM -05
Achlyodes pallida - Photo (c) Tom Horton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Horton
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Achlyodes pallida, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulfresneda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 07:05 AM -05
Oenomaus ortygnus - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Oenomaus ortygnus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebasjuglans

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2018 06:37 AM -05
Hamadryas amphinome - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Hamadryas amphinome, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebasjuglans

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2018 05:07 AM -05
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:55 PM -05
Altinote neleus - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Altinote neleus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linamarcelasc

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:48 AM -05
Ascia monuste monuste - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Isley
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Ascia monuste ssp. monuste, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel_fernando

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:50 AM -05
Anartia amathea - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Anartia amathea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristatusleon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2013 01:55 AM -05
Pythonides jovianus - Photo (c) José De Jesús Jiménez Miranda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jose_de_jesus
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Pythonides jovianus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 08:09 AM -05
Dryas iulia - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Dryas iulia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paortellez

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2017 01:23 PM -05
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:20 AM -05
Anartia amathea - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Anartia amathea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paortellez

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2017 08:12 AM -05
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paortellez

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 04:40 PM -05
Siproeta stelenes - Photo (c) Andrew Neild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Siproeta stelenes, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:07 AM -05
Anartia amathea - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Anartia amathea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medioloco7

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 08:53 AM -05
Battus polydamas - Photo (c) DZ Butterflies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Battus polydamas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yakelinedaza

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 09:22 PM -05
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1080

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:34 AM -05
Junonia zonalis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Junonia zonalis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Dione juno

Παρατηρητής

miguel1080

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:24 AM -05
Dione juno - Photo (c) alain01789, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Dione juno, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbirdguevara

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:17 AM -05
Oenomaus ortygnus - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη gregory_nielsen: Oenomaus ortygnus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4685